‘Zuid-Afrika loopt smet op als het niets doet’

Afrika moet een oplossing vinden voor het Afrikaanse probleem dat Zimbabwe heet, aldus Bert Koenders. De machtsmiddelen van de buitenwereld zijn beperkt. ‘Dat is volstrekt duidelijk’.

Koenders Foto Dirk-Jan Visser (Foto: Dirk-Jan Visser / Schokland: 30-06-2007) Het Akkoord van Schokland. Honderden bedrijven, organisaties, bekende en minder bekende Nederlanders plaatsen hun handtekening onder het Akkoord van Schokland. Hierin staat hoe zij een concrete bijdrage leveren aan de 8 millennium ontwikkelingsdoelen. Het Akkoord van Schokland is een initiatief van Project 2015, één van de tien nationale projecten uit het coalitieakkoord van de Nederlandse regering. Doel is de opgelopen achterstanden bij het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen te verkleinen. Hier: minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) Visser, Dirk-Jan

„Met uitzondering van de Zuid-Afrikanen is hier niemand die een goed woord over heeft voor Mugabe. Maar het pijnlijke is dat wat binnenskamers wordt gezegd niet noodzakelijkerwijs in het openbaar leidt tot een krachtige veroordeling.”

Het is een mengeling van ergernis en begrip die de Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders (PvdA) door de telefoon vanuit de Egyptische badplaats Sharm-al-Sheikh laat doorklinken. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland zijn de enige landen buiten Afrika die op ministerieel niveau zijn vertegenwoordigd op de top die de 53 landen van de Afrikaanse Unie daar momenteel houden. De intimidatie en het geweld in Zimbabwe vragen volgens Koenders om „een antwoord van de regio”. Maar hij weet dat dit moeilijk is omdat een aantal van de bij de top aanwezige Afrikaanse leiders „heel duidelijk voelt dat zij een volgende keer zelf aan de beurt zijn”.

Afrikaanse leiders die het opeens over democratie moeten hebben, dat is toch een vreemde zaak?

„Voor een aantal Afrikaanse landen betekent het eigenlijk dat het over henzelf gaat. Denk maar aan Gabon of Libië. Daardoor komt zo’n vergadering onder enorme spanning te staan. Maar er zijn ook landen als Kenia, Botswana en Zambia. Daar slentert het een betere kant op. Vroeger werd er helemaal nooit over dit soort dingen gesproken.”

Alles draait nu toch om de houding van Zuid-Afrika?

„Ik denk dat Zuid-Afrika ook wel ziet dat het een zekere smet over zich afroept als het niets doet.”

Er worden geen sancties overwogen tegen landen die Mugabe steunen.

„Daar is geen discussie over op het ogenblik. We gaan ervan uit dat de Afrikaanse Unie zijn verantwoordelijkheid neemt, en werkt aan een machtsverdeling in Zimbabwe die is gebaseerd op de verkiezingsuitslag van maart [oppositieleider Morgan Tsvangirai won 29 maart de eerste ronde, red.] en nieuwe verkiezingen organiseert. Dat is de lakmoesproef voor Afrika zelf.”

Welke instrumenten heeft de buitenwereld nog?

„Die zijn beperkt. Maar ze zijn er wel. En je moet ze dus maximaal gebruiken. Je ziet dat de druk op Zuid-Afrika wordt verhoogd. Maar er is geen deus ex machina. Dat is volstrekt duidelijk. Het is wel zo dat de relaties met Afrika op het spel staan. Alleen moet het niet het Westen tegen Afrika worden. Dat werkt alleen maar contraproductief.”

Waarbij de toenemende rol van China in Afrika de mogelijkheden van het Westen nog meer beperkt?

„China is gevoelig voor het punt dat men nu niet in internationaal verband een dwarsligger moeten zijn.” [Vanochtend verklaarde China, gevraagd of het nieuwe sancties tegen Zimbabwe steunt, tegen persbureaus dat „Zimbabwe’s problemen moeten worden opgelost door de Zimbabweanen”, red.].

Waarom is Nederland zo actief?

„We spelen natuurlijk een rol omdat Tsvangirai bij ons in de ambassade zat. Maar we werkten al heel veel samen met de mensenrechtenorganisaties in Zimbabwe. Je moet het niet overdrijven. De Nederlandse polsstok is ook niet weer zo lang. Maar ik denk dat we worden beschouwd als een neutrale kracht zonder eigen agenda.”

Het klinkt misschien cynisch maar eigenlijk is de rol die Nederland mede dankzij het verblijf van Tsvangirai in de ambassade speelt, een prima gelegenheid om het Nederlandse mensenrechtenbeleid te etaleren.

„Dat vind ik helemaal niet cynisch. We moeten laten zien waar we staan.”

    • Mark Kranenburg