Vanaf 2012 ook plastic recyclen

Nederlandse huishoudens storten jaarlijks 400.000 ton verpakkingsmateriaal in de vuilnisbak, ruim 50 procent van het huisvuil. In België en Duitsland wordt het plastic huisvuil al gerecycled. In 2012 moet het in Nederland ook zo ver zijn. Nu wordt er in 52 gemeenten proefgedraaid.

pagina 13