Parijs wil bouwen aan een ‘ander Europa’

President Nicolas Sarkozy heeft gisteren het Franse voorzitterschap van de Europese Unie geopend met een pleidooi om „fundamenteel anders aan Europa te bouwen”.

Sarkozy wil tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Unie een „heilzame schok” teweegbrengen om de Europese samenwerking voortaan te richten op bescherming van de burger. Hij noemde migratie, klimaatverandering, landbouw en fiscaal beleid (onder meer als tegenwicht tegen de stijgende brandstofprijzen) als terreinen waarop meer politiek ingrijpen geboden is om de burgers te beschermen tegen de mondialisering. Frankrijk heeft deze terreinen tot prioriteiten van zijn voorzitterschap verklaard.

Sarkozy ontvouwde zijn ideeën om het vertrouwen in Europese samenwerking te herstellen gisteravond tijdens een interview op de regionale tv-zender France 3, enkele uren voordat Frankrijk vanmorgen het halfjaarlijks roulerende voorzitterschap van de Europese Unie overnam van Slovenië.

Na het Ierse ‘nee’ tegen het verdrag van Lissabon onderstreepte hij dat Europa de burgers „verontrust” en dat er „terugval” dreigt naar het nationale niveau, omdat mensen zich daar beter beschermd achten.

Het „beschermen tegen de risico’s door de mondialisering” moet volgens Sarkozy de nieuwe bestaansreden van de Europese samenwerking worden, zoals in eerdere fasen van Europese samenwerking het streven naar gedeelde vrede, welvaart en democratie dat waren.

In de Europese Unie onderhoudt Sarkozy soms een gespannen relatie met de Europese Commissie en met lidstaten die meer de nadruk leggen op vrije concurrentie en het goed functioneren van de markt dan op het actieve ingrijpen van overheden.

Sarkozy houdt vast aan zijn voorstel voor een btw-plafond in de brandstofprijzen, om de lasten te verlichten. Hij krijgt vooralsnog geen steun van de andere lidstaten, maar put hoop uit het perspectief van een onderzoek onder Frans voorzitterschap.

Sarkozy kondigde aan deze maand naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking te gaan wanneer zowel de Dalai Lama als de Chinese autoriteiten oordelen dat er vooruitgang is in hun besprekingen over de situatie in Tibet.

Ratificatieproces van het verdrag op nrc.nl/euverdrag