Motten zijn perfect

Wildwood van Roger Deakin (Hamish Hamilton, €32–) is een schitterende cultuurgeschiedenis van de Britse relatie met bomen, schrijft Maartje Somers. Zie pagina 7

Wildwood van Roger Deakin (Hamish Hamilton, € 32,–) is een schitterende cultuurgeschiedenis van de Britse relatie met bomen, schrijft Maartje Somers. ‘Deakin vereenzelvigt zich in dit boek net zozeer met taal als met hout. Of het nu om de politieke dimensies gaat van een folkloristisch festival waarbij men hout uit het bos haalt, of om het vakmanschap van de makers van notenhouten dashboards van Jaguars – hij schrijft erover met evenveel detail en toewijding. Ook kom je nog eens ergens met deze man. Een hoogtepunt is zijn beschrijving van de bijeenkomst, aan een bosrand, in de schemering, van de vijf leden van de Essex Motten Groep voor een avondje motten determineren. „Motten zijn prachtig verfijnd in hun symmetrie, miniaturen, perfect tot in het detail en verfijnder dan menselijke kunst. Onder een microscoop zijn de vleugeltekeningen samengesteld uit piepkleine schubjes.” Deakins vloeiende pen heeft een zekere oeverloosheid tot gevolg, maar zijn proza is een subliem voorbeeld van het Angelsaksische genre van „Nature Writing” dat immers tot doel heeft landschappen in woorden tot leven te wekken.’