Mittal aanwinst voor Goldman Sachs

Goldman Sachs slaat munt uit zijn tot nu toe betoonde veerkracht in de kredietcrisis. Terwijl concurrerende banken hun met schande overladen raden van commissarissen moeten herinrichten, kan Goldman zich de luxe veroorloven zijn eigen kennisbasis te verbreden. Dit weekeinde trad miljardair en staalmagnaat Lakshmi Mittal tot de raad toe, de eerste nieuwe commissaris sinds het opstappen van de voormalige BP-topman Lord Browne te midden van een persoonlijk schandaal in mei vorig jaar.

Mittal, de rijkste Aziaat ter wereld, beschikt over een rijkdom aan ervaring in een regio die voor zakenbanken nog steeds zeer lucratief is. Als aartsconsolidator kunnen zijn adviezen ook zeer waardevol blijken als de financiële sector – zoals wordt verwacht – een nieuwe ronde van fusies en overnames ingaat.

Toch kan de benoeming van een industrieel die graag overeenkomsten sluit Goldman een potentieel belangenconflict opleveren. Volgens berichten in de Financial Times zou Mittal een belang kunnen nemen in Rio Tinto. Goldman, de reguliere adviseur van Mittal, helpt BHP Billiton bij zijn vijandige bod van 160 miljard dollar (101 miljard euro) op Rio, zodat het denkbaar is dat beide partijen straks tegenover elkaar zullen staan.

Mittal neemt niet alleen zitting in de raad van commissarissen van Goldman, maar gaat ook deel uitmaken van drie commissies, die zich bezighouden met de controle op de boeken, de vergoedingen en het ondernemingsbestuur. Daardoor heeft hij de mogelijkheid om meer veranderingen in de raad van commissarissen te bepleiten.

Om te beginnen betekent de benoeming van Mittal dat er nu dertien commissarissen zijn bij Goldman. De Wall Street-bank zou best een paar van haar niet-uitvoerende directieleden kunnen missen. Grote raden van commissarissen zorgen ervoor dat de aansprakelijkheid over te veel schouders is verdeeld. Bovendien zitten – op één uitzondering na – alle niet-uitvoerende commissarissen van Goldman in de drie belangrijkste commissies. Dat lijkt overdreven en vraagt om ingrijpen.

Tenslotte kan het geen kwaad als Goldman zich goed voorbereidt op de volgende ronde van balansrisico’s, ook al vertrouwt de firma erop dat de commissarissen de jongste test met glans hebben doorstaan.

De helft van de niet-uitvoerende directieleden is afkomstig van bedrijven van buiten de financiële sector. De andere helft is een bonte mengeling van deskundigen uit de economische, verzekerings- en beleggingswereld. Het opnemen in de raad van meer financiële experts – die precies begrijpen hoe Goldman zijn geld verdient en waar de risico’s schuilen – kan zeer nuttig zijn. Mittal, de commissaris met het grootste persoonlijke vermogen en de grootste reputatie om te verliezen, heeft de juiste motivatie om hier op aan te dringen.

Jeffrey Goldfarb

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Jeffrey Goldfarb