Leger Pakistan gaat toch weer in de aanval

De Pakistaanse regering wilde een vredesakkoord sluiten met de terroristen in de stammengebieden.

Ze is afgelopen weekeinde toch in de aanval gegaan.

De Pakistaanse regering die drie maanden geleden aantrad, had zich voorgenomen resoluut te breken met de militaire aanpak van het terrorisme. Er moest een einde komen aan de strijd tussen Pakistaanse militairen en hun streng-islamitische landgenoten in de tribale grensgebieden, die president Musharraf na ‘11 september’ was aangegaan. De geschiedenis had uitgewezen dat de stammen die onderdak bieden aan Al-Qaeda en de Talibaan niet militair te onderwerpen zijn. Onderhandelen over vrede was de enige optie.

Afgelopen weekeinde kwam er een voorlopig einde aan dat optimisme en begonnen de strijdkrachten aan hun eerste offensief. Met tanks en andere pantservoertuigen nam het paramilitaire Frontier Corps het stadje Bara in het tribale gebied Khyber in. Ze vernietigden vier bolwerken van militanten, aldus een regeringswoordvoerder, en een radiostation dat gebruikt zou worden voor extremistische propaganda. Onder de huizen troffen zij een „particuliere gevangenis” met „martelkamers” aan.

Volgens premier Yousuf Gilani had de regering geen andere keus. Strijders van de krijgsheer Manghal Bagh hadden de afgelopen weken de bevolking van de miljoenenstad Peshawar onder druk gezet om hun streng-islamitische levenswijze over te nemen. Zwaaiend met kalashnikovs hadden ze door de stad gereden, muziekwinkels opgedragen te sluiten en kappers bevolen om te stoppen met het scheren van baarden. Volgens Gilani vormden de militanten een „direct probleem” voor Peshawar. De bevolking had zich na de verkiezingen juist wat vrijer gevoeld.

In Khyber zijn allerlei militante groepen actief, maar tot voor kort bestreden zij vooral elkaar. Voor zover bekend voerden zij geen aanvallen in Afghanistan uit. Ook bestond er geen vermoeden dat zij onderdak boden aan het leiderschap van Al-Qaeda of andere buitenlandse jihadisten. Dat de regio toch als belangrijk wordt beschouwd, komt door de nabijheid van Peshawar en de Khyberpas, die cruciaal is voor de bevoorrading van de westerse troepen in Afghanistan.

De Afghaanse regering en de NAVO-stabilisatiemacht ISAF hebben het offensief verwelkomd. Zij hadden evenals de VS uiterst sceptisch gereageerd op de onderhandelingen. President Karzai had eerder deze maand zelfs gedreigd om het grensgebied met Afghaanse troepen binnen te vallen als Pakistan niet zelf zou afrekenen met de Talibaan die daar ongestoord hun aanvallen voor Afghanistan kunnen voorbereiden.

In de afgelopen jaren is er in Khyber geregeld gevochten tussen Manghal Baghs Lashkar-i-Islam (Leger van de Islam), de Beweging voor Zeden en Deugdzaamheid van Haji Namdar en de beweging Ansarul Islam. De voormalige buschauffeur Manghal Bagh wordt in Bara geprezen zoals de Talibaan dat in Afghanistan werden: als leider die een einde heeft gemaakt aan de criminaliteit. Lokale strijders zeggen dat niet Pakistan, maar de NAVO in Afghanistan de aanval zaterdag heeft uitgevoerd.

De strijd is zonder tegenstand verlopen, maar de werkelijke gevolgen moeten nog komen. Baitullah Mehsud, leider van de Beweging van Talibaan in Pakistan, heeft internationale persbureaus direct laten weten dat zijn vredesonderhandelingen met de regering worden opgeschort. Mehsud steunt de Talibaan in Afghanistan, en wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op oud-premier Bhutto eind vorig jaar en een reeks zelfmoordaanslagen die honderden levens heeft gekost.

Mehsud, die zich heeft teruggetrokken in Zuid-Waziristan, zei te vrezen dat de operatie in Khyber slechts het begin is van militaire aanvallen en eiste een onmiddellijk einde aan het offensief, dat volgens hem alleen bedoeld kan zijn om het Westen gunstig te stemmen. Anders „zal het vuur niet alleen in de tribale gebieden en de Frontier Province branden”, maar ook in de rest van Pakistan.

Premier Gilani bleef zondag tijdens een persconferentie in Lahore de onderhandelingen verdedigen, en noemde geweld een laatste redmiddel. Dat neemt niet weg dat het belangrijkste bestand dat zijn regering heeft bereikt, dat in de Swat-vallei, steeds verder afbrokkelt. Daar kwamen gisteren twee soldaten om door een bermbom.

In Pakistan zit de schrik er weer helemaal in. Toen gisteren luide knallen werden gehoord in Islamabad, dachten velen aan een aanslag, terwijl het waarschijnlijk om een vliegtuig ging dat door de geluidsbarrière brak.

Interactieve kaarten van de tribale gebieden zijn te vinden op: cfr.org/publication/13518/

    • Hanneke Chin-A-Fo