Inflatie ernstige bedreiging voor groei

De inflatie in de eurozone is gestegen naar 4 procent, twee maal de door de Europese Centrale Bank (ECB) beoogde bovengrens. In de Verenigde Staten is de inflatie nu 4,2 procent, in China 7,7 procent en in Rusland 15,1 procent.

Al deze percentages zijn in een jaar tijd ruwweg verdubbeld. Wereldwijd heeft de inflatie de overhand gekregen over de centrale banken. Naarmate de autoriteiten terugvechten, zal de vermoedelijke uitkomst een duidelijke inzinking van de mondiale economische groei zijn – en pessimistisch gestemde markten.

Door de hogere inflatie zien de meeste centrale banken zich gedwongen de rente te verhogen. De grote uitzondering is de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken). Een door de Fed op 25 juni uitgegeven verklaring waarschuwde dat de inflatierisico’s waren toegenomen, maar toonde weinig neiging om iets aan het probleem te doen door de Amerikaanse rente, die nu op 2 procent staat, te verhogen. De inactiviteit van de Fed heeft schadelijke gevolgen, binnen de VS en daarbuiten, door de ondermijning van de dollar en het aanwakkeren van de olieprijs, een verband dat ook Fed-voorzitter Ben Bernanke heeft onderkend. Maar hij is niet bij machte het te doorbreken.

De zwakte van de Fed maakt de taak er voor de andere centrale banken niet makkelijker op. De meeste centralebankiers beseffen dat het inflatiegevaar serieus moet worden genomen als een herhaling van de Grote Inflatie uit de jaren zeventig moet worden voorkomen. De ECB zal de rente donderdag vrijwel zeker verhogen naar 4,25 procent, ondanks tekenen dat de groei in de eurozone afneemt. De Bank of England lijkt vast van plan de rente deze zomer op 5 procent te houden, zelfs nu er een recessie dreigt.

Ook in de ontwikkelingslanden voeren de monetaire autoriteiten nu eindelijk een krapgeldbeleid. De Reserve Bank of India heeft de rente in juni twee maal verhoogd – zij het slechts naar een niveau van 8,5 procent, dat nog steeds ruim onder het inflatiepeil van 11,4 procent ligt. China heeft de eisen aan de bankreserves dit jaar vijf maal opgeschroefd, teneinde de kredietverstrekking te beperken. Het land zou zich binnenkort gedwongen kunnen zien de rente op te trekken, die ook hier met 7,5 procent lager is dan het inflatiepercentage.

Nu de centrale banken de inflatie proberen te beteugelen, zal de mondiale groei vertragen. Het ziet ernaar uit dat 2009 een uitzonderlijk zwak jaar zal worden. Beleggers zullen daar last van krijgen. De obligatiemarkten zullen schade ondervinden van de renteverhogingen. De aandelenkoersen zullen worden getroffen door de armzalige bedrijfswinsten. Er zal een forse prijs betaald moeten worden voor de op hol geslagen mondiale inflatie.

Ian Campbell

    • Ian Campbell