Advies: overal betaald parkeren

Parkeren in woonwijken moet duurder worden. Bewoners moeten „naar gebruik” betalen voor het stallen van hun eigen auto’s in de buurt.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in een vandaag verschenen studie, gemaakt op verzoek van minister Cramer (VROM, PvdA). De minister wilde weten wat de gevolgen zijn van het toenemende autobezit voor de bouw van wijken in komende decennia.

Nu nog is het parkeren in veel woonwijken gratis. In drukkere stedelijke gebieden wordt een laag bedrag betaald voor parkeervergunningen. Parkeren wordt „veelal beschouwd als een recht”, aldus het planbureau. Op langere termijn is deze situatie niet houdbaar. „Het lijkt onontkoombaar om in de toekomst automobilisten een realistisch bedrag te laten betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheid.”

De voordelen van „betalen naar gebruik” zijn dat bewoners de kosten en baten van een auto beter gaan afwegen, aldus de onderzoekers. Ook kunnen gemeenten met de opbrengst van het parkeergeld voorzieningen bouwen in drukke wijken, zoals parkeergarages en mechanische parkeersystemen.

De parkeernood is de afgelopen twintig jaar fors gestegen, aldus de onderzoekers, doordat de parkeerruimte is achtergebleven bij de 25 procent waarmee het autobezit per huishouden is gegroeid. In „steeds meer woongebieden” ergeren bewoners zich aan het gebrek aan parkeerruimte, zowel in oude binnensteden als wijken aan de randen van de stad, waaronder vinexwijken.

De krapte zal in de steden tot 2030 alleen maar groeien. Dat komt niet alleen doordat stedelingen per huishouden meer auto’s krijgen, maar ook door het beleid om extra woningen te concentreren in de ‘compacte stad’.

Het Tweede Kamerlid Koopmans (CDA) wil dat er tot 2020 ten minste vijf miljoen parkeerplaatsen bij komen, waaronder extra brede en goed verlichte speciale parkeerplaatsen voor vrouwen. Dat schrijft hij in een nota die vandaag is verschenen.

Lees het parkeerrapport via nrc.nl/binnenland