Serviërs in Kosovo stichten parlement

Mitrovica, 30 juni. Servische hardliners hebben zaterdag hun eigen parlement bijeengeroepen in de etnisch verdeelde stad Mitrovica in het noorden van Kosovo. Het initiatief is een protest tegen het uitroepen van de onafhankelijkheid van Kosovo in februari. Tot dat moment was Kosovo een provincie van Servië. Het nieuwe parlement werpt zich op als ”de vertegenwoordiging van de Servische republiek in de autonome provincie Kosovo”, aldus een verklaring die zaterdag werd voorgelezen.