Retour Den Haag-Brussel

Hans Wiegel als Orakel II Illustratie Worstkeesscenario Worstkeesscenario

PvdA’er ontploft over PvdA-beleid

Woest was PvdA-Kamerlid Hans Spekman op zijn partijgenoot staatssecretaris Nebahat Albayrak (Vreemdelingenzaken). Als wethouder in Utrecht zag Spekman indertijd van dichtbij wat de gevolgen van het Nederlandse asielbeleid zijn voor minderjarige asielzoekers. Dáár zou hij wat aan veranderen als hij de landelijke politiek inging, had hij zichzelf beloofd. Een haalbare droom, nu zijn partij in de coalitie zit.

Maar tot nu toe is hij vooral „heel erg ontevreden”, zei hij vorige week tijdens overleg in de Kamer over het asielbeleid. Het is nota bene Albayrak die, als je „door de goede bedoelingen heen kijkt”, gewoon hetzelfde doet als haar voorganger, minister Rita Verdonk (destijds VVD).

Spekman hield een vurig pleidooi voor het Utrechtse project Perspectief, dat minderjarige asielzoekers ondersteunt. Hij smeekte zijn partijgenote die werkwijze ook landelijk in te voeren. Daar had ze geen zin in, zei de staatssecretaris. Want Perspectief helpt asielzoekers ook procederen tegen hun afwijzing. „En ik ga geen organisatie steunen die beslissingen van de staat bestrijdt.”

Spekman ontplofte. In een land waar dat niet kan, wil hij niet wonen. „Ik ben er trots op dat wij tegenkrachten ondersteunen. Want dat heeft de staat nodig. Als we dat niet doen, zijn we een dictatuur!” Dat de ambtenaren van Albayrak nooit fouten zouden maken, was „pertinente onzin”, riep hij. Kijk maar naar die minderjarig asielzoekers. Ze winnen 61 procent van de procedures die ze aanspannen. Voor Spekman is zo doorgaan onbespreekbaar: „Ik weiger in te stemmen met beleid dat mensen kapot maakt.” Het wordt een drukke zomer voor de politiek assistent van Albayrak. (DS)

VVD’er Van Baalen draagt anjer links

Voor VVD’er Hans van Baalen, voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Defensie, was het ook vandaag nog een beetje Veteranendag. Afgelopen zaterdag zat hij al samen met zijn collega’s die zich met defensie bezighouden op de tribune in Den Haag om paraderende veteranen gade te slaan. Vandaag zat hij in de Kamer de vergadering voor waar over het veteranenbeleid werd gesproken.

De voormalig officier civiel-militaire betrekkingen van het Eerste Legerkorps had zich voor deze gelegenheid getooid met de witte anjer die ook afgelopen zaterdag tijdens Veteranendag massaal werd gedragen. Maar helaas voor Van Baalen had hij een foutje gemaakt. Want in strijd met de ‘draaginstructie’ die dit jaar van kracht werd, doeg hij zijn anjer niet op de rechterrever (voor de kijkers links) maar op de linkerrever. Slechts één persoon mocht volgens dezelfde instructie „op persoonlijke wens” de anjer links dragen: de Prins van Oranje. Maar, zo stelde staatssecretaris Jack de Vries vanmorgen pesterig vast, „als voorzitter staat u vandaag ook een beetje boven ons”. (MK)

Schrappen regel lukt niet elke week

Binnenkort is het makkelijker voor Nederlandse burgers om schulden op te eisen binnen de Europese Unie. Dit volgt uit het kabinetsbesluit om de desbetreffende Europese richtlijn om te zetten in een Nederlandse wet. Afgelopen vrijdag viel deze handeling van de ministerraad niet erg op, omdat er ook zoveel grotere onderwerpen waren die de premier wilde bespreken met de pers. De verkiezingen in Zimbabwe, bijvoorbeeld. Die waren volgens Balkenende „een farce”. En verder waren er twee ruzies binnen de coalitie gesust: over de embryoselectie en over de arbeidsmarkt.

Dus voor het opeisen van kleine schulden binnen de Unie was even geen tijd. Maar dat besluit volgde uit het voornemen van het kabinet in april dit jaar om bij elke vergadering van de ministerraad ten minste één regel te schrappen. De nieuwe wet die het vorderen van kleine schulden mogelijk maakt, schrapt veel kleinere regels die met name het midden- en kleinbedrijf hinderen.

Met het elke week bekendmaken welke regel nu weer is afgeschaft, wilde het kabinet natuurlijk laten zien dat er iets wordt gedaan aan de „administratieve lastendruk”. Maar soms lukt het dus even niet. Burgers die willen weten hoe de strijd tegen de bureaucratie vordert, kunnen terecht op een site van Binnenlandse Zaken, lastvandeoverheid.nl. Die linkt weer door naar veertien andere sites, zoals Kafkabrigade.nl en museumvooroverbodigbeleid.nl. (FV)

Bijdragen: Mark Kranenburg, Derk Stokmans, Frank Vermeulen