Plasterk wil toch salarismaximum publieke omroep

Met vertraging stemt minister Plasterk in met een wens van de Kamer. Hij voert een salarismaximum in voor alle medewerkers bij de publieke omroep.

Minister Plasterk (Media, PvdA) maakt een einde aan de topsalarissen van presentatoren en dj’s bij de publieke omroep. Hij gaat een wettelijk salarismaximum invoeren van circa 200.000 euro bij nieuwe dienstverbanden of contractverlenging.

Dat bedrag ligt hoger dan de Balkenendenorm (169.000 euro in 2007). Nu verdienen toppresentatoren in vaste dienst tot 334.000 euro, blijkt uit de jaarverslagen van de publieke omroepen.

Plasterk zal de maatregel vastleggen in de nieuwe Mediawet, schrijft hij in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer gaat.

Hiermee komt de minister tegemoet aan de wens van de Kamer. In december steunden alle fracties, met uitzondering van PvdA en Partij voor de Dieren, een motie van de SP voor zo’n salarismaximum. Morgen debatteert de Tweede Kamer opnieuw met de minister over de salarissen bij de publieke omroep.

Plasterk overlegt op dit moment nog met de publieke omroepen over de precieze hoogte van het salarismaximum voor presentatoren. „Ik stel voor dat dit rond de twee ton ligt”, zegt Plasterk. De code, die alleen voor de publieke omroep geldt, wordt wettelijk vastgelegd. Voor bestuurders bij de publieke omroep wil de bewindsman een striktere norm aanhouden. Zij mogen niet meer verdienen dan een minister. „Marktwerking geldt voor de ene baan meer dan de andere”, zegt Plasterk. „Dat de directeur van de VARA wordt weggekocht door Shell, lijkt me niet reëel.”

Tot voor kort vond u dat presentatoren en dj’s bij de publieke omroep een uitzonderingspositie bekleedden. Waarom bent u van mening veranderd?

„Mij werd altijd verteld: ‘if you pay peanuts you get monkeys’. Als we minder zouden betalen, dreigde het gevaar dat we geen mensen van kaliber meer zouden binnenhalen. Dat is niet het geval. Ik heb het afgelopen jaar gemerkt dat we voor functies als voorzitter van de Universiteit van Groningen en Delft en voorzitter van de publieke omroep kanjers hebben kunnen aanstellen ondanks een lager salaris.”

Ligt dat ook zo bij gezichtsbepalende presentatoren? Leegloop dreigt. Commerciële omroepen zijn bereid veel meer te betalen.

„Aan bestaande contracten wordt niet getornd. Maar als een contract wordt vernieuwd, zal het een slagje bescheidener moeten. De huidige salarissen zijn tot stand gekomen tijdens de grote uitstroom naar de commerciële omroepen. Sinds Talpa is gestopt, is de salarismarkt bij de omroep weer tot rust gekomen. De publieke omroep geldt nu ook als de standaard: het is de place to be, Daarmee trek je ook mensen. Bovendien is de publieke omroep een kweekvijver. Paul de Leeuw en Jack Spijkerman zijn er begonnen. Mensen kunnen er doorgroeien. Dat is een belangrijke functie.”

Vreest u niet dat tv-sterren nu voor andere salarisconstructies kiezen? Bijvoorbeeld door zich via eigen bv’s te laten inhuren om meer te verdienen dan wettelijk is toegestaan?

„Dat zal wel meevallen. Een dienstverband biedt ook comfort en zekerheid. Als iemand zich via een bv aanbiedt en het programma scoort niet, dan is het afgelopen. Bovendien maakt maar een enkeling, zoals Ivo Niehe Producties, gebruik van een bv. Het zou dan in sommige gevallen inderdaad ietsje duurder kunnen uitvallen, maar daar staat tegenover dat er voor deze categorie geen dure afvloeiingsregelingen gelden.”