Over lepelaars en weinig effectieve mosselbanken

Wethouder Van Poelgeest geeft aan dat sommige milieuregels gek zijn. Ik ben het daar mee eens. De regels gaan namelijk niet ver genoeg en zijn onvoldoende toegespitst op desbetreffende situaties. In het geval van IJburg staat het aanleggen van een mosselbank in geen verhouding tot de woonwijk en de aanleg van IJburg 2. De investering van 25 miljoen voor deze mosselbank, die mogelijk niet het gewenste effect heeft, is fors.

Voor het IJmeer is het de vraag wat er inmiddels daar is gerealiseerd voor de natuur. De eerste bewoners ontvingen in 2002 de sleutel. De natuurontwikkeling blijft echter achter bij de woningbouw. Waar Van Poelgeest spreekt over verplichtingen die te knellend zouden zijn, gaat het volgens mij om verantwoordelijkheden: verschillende partijen moeten samen zorgen voor robuuste natuur in het IJmeergebied.

De luchtkwaliteitseisen zijn wat dat betreft eenvoudiger: uitbreidingsplannen worden tegengehouden totdat de luchtkwaliteit substantieel verbetert. Het is wrang dat er pas echt ingrijpende maatregelen worden genomen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit als er een bouwstop dreigt.