nrc.nl/uitspraak

Discussie over vuilspuiten op internet.

Met bijdragen van juristen Ybo Buruma en Corien Prins.