nrc.nl/geld

Aertjan Grotenhuis blogt over fiscale zaken. Vandaag meer over de belastingheffing van de directeur-grootaandeelhouder. Komt er ooit een versimpeling van de regels?