Lek in verkiezing waterschap

In het systeem waarmee in november via internet kan worden gestemd bij de waterschapsverkiezingen, zitten fundamentele beveiligingsfouten. Dat zegt Rop Gonggrijp, Nederlands bekendste hacker en oprichter van XS4ALL, na bestudering van de broncode van het systeem.

Het Rijnland Internet Election System (RIES) is in 2004 ontwikkeld door de waterschappen, overheidsinstanties die de waterhuishouding regelen. Deze instanties bestaan sinds de twaalfde eeuw en behoren tot de oudste democratische organen ter wereld.

Het systeem is volgens Gonggrijp kwetsbaar, doordat de programmeurs „suffe beginnersfouten” hebben gemaakt. Zo is na afloop van de stemming wellicht te achterhalen op wie iemand heeft gestemd. Ook is het mogelijk de verkiezingen stil te leggen. Beïnvloeding van de verkiezingen zou interessant kunnen zijn voor bijvoorbeeld kandidaat-bestuurders, boeren, milieuorganisaties of huizenbezitters.

Tussen 13 en 25 november kunnen burgers hun stem uitbrengen. De opkomst is traditioneel laag: in 2004 gemiddeld 23 procent in de 27 waterschappen. De nieuwe Waterschapswet bevat maatregelen die de opkomst moeten verhogen. Zo wordt er voor het eerst niet op personen, maar op lijsten van (politieke) verenigingen gestemd.

De broncode van het RIES, uitgeschreven in programmeertaal, staat op internet. Woensdag staat het stemsysteem voor de waterschapsverkiezingen op de agenda in de Kamer. Bij de verkiezingen in 2004 werd al fraude met handtekeningen geconstateerd.

Interview Gonggrijp: pagina 3

    • Barbara Rijlaarsdam