Italiaans kabinet wil immuniteit voor premier

Rome, 30 juni. Het Italiaanse kabinet wil dat de hoogste overheidsdienaren gevrijwaard worden van strafrechterlijke vervolging gedurende hun ambtstermijn. Het kabinet heeft zaterdag een wetsvoorstel van die strekking ingediend bij het parlement. Berlusconi stelt dat de wet nodig is om zijn werk te kunnen doen, niet gehinderd door wat hij een gepolitiseerde rechterlijke macht noemt. Eerder stelde zijn regering voor bepaalde rechtszaken op te schorten. Met dat plan, dat ook geldt voor lopende corruptiezaken tegen Berlusconi zelf, stemde de Senaat vorige week in.