Doehetzelfdemocratie

Democratie is een kwestie van gedelegeerd vertrouwen. Volksvertegenwoordigers in gemeente, provincie en op landelijk niveau beslissen namens ons wie bestuurt en wat de spelregels zijn. Daar zijn we in de praktijk vaak weer niet tevreden over. Maar mopperen helpt zelden. Soms is het beter wat te doen. Politiek 2.0.

De nieuwe media maken het burgers mogelijk op allerlei niveaus mee te denken, en soms macht te organiseren - om bestuurlijke blokkades of politieke patstellingen te helpen doorbreken. Daarover heb ik een wat groter stuk geschreven dan de gebruikelijke zaterdagse Opklaringen. Het staat hier. Een discussie erover is hier te vinden.

Aanleiding om weer es na te denken over mogelijkheden om uit de luie stoel op te rijzen en wat te gaan doen aan onze nationale onvrede was het afgelopen parlementaire jaar. Bijan niemand is tevreden over hoe we ons zelf besturen. De Tweede Kamer houdt steeds meer spoeddebatten, waarin bewindslieden zeggen dat zij ergens niet over gaan.

Kamerleden houden er een slecht gevoel aan over want zij weten dat zij achter de actualiteit aanhijgen en en zij zien in de peilingen dat hun zetel op het spel staat door de opkomst van partijen die problemen bij de naam noemen maar de oplossing vaak simpeler voorstellen dan meestal mogelijk is.

In New York werd op 23 en 24 juni het Personal Democracy Forum gehouden. Een ander land, maar met vergelijkbare gevoelens van onthechting. Alleen een grotere traditie van optimisme en een mentaliteit er wat aan te doen. In het stuk kijk ik naar wat in Amerika ontstaat op dit gebied en vraag me af of wij in Nederland (en Europa) er iets mee kunnen. Een lijst met concrete voorbeelden die er bij staat geeft Amerikaanse voorbeelden.

Dat gaf Stephan Okhuijsen aanleiding in de discussielijn een overzicht te geven van Nederlandse sites waar zijns inziens wel degelijk wat gebeurt op dit gebied. Gelijk heeft hij. Ik had deze voortrekkers moeten noemen. Dat lijstje zet ik voor de handigheid onderaan. Opdat het stroompje een beweging wordt. Verdere reacties zijn hier op de vaste Opklaringen-plaats welkom, of bij de overige reacties op de Opinie-webpagina.

P.S. Deze rubriek gaat in zomerstand tot eind augustus.

Stephan Okhuijsens Nederlandse lijstje:

Er is een site die het stemgedrag van de politieke partijen in de tweede kamer in kaart brengt (een van de door hem aangehaalde problemen):
http://www.politix.nl/

Er zijn twee sites die wat doen aan de toegankelijkheid van de rest van de informatie van de Tweede Kamer:
http://www.geencommentaar.nl/index.php/geencommentaar_verbetert_parlando
http://ikregeer.nl/
Waarbij de laatste ook stemmen en discussie op kamerstukken toestaat. Daar is dus ook constructieve inbreng mogelijk.

Dan heb je nog de mogelijkheid om politici, landelijk danwel lokaal, te mailen:
http://www.maildepolitiek.nl/

Of een petitie op te zetten (paar gemeentes en landelijk):
http://www.petities.nl/

En je kan al in een paar gemeentes zien hoe de raad in detail stemt:
http://www.watstemtmijnraad.nl/

Ook zijn er weblogs wel degellijk serieus actief op politiek vlak. Zowel op actuele thema’s (met scoops) als op structureel vlak:
http://sargasso.nl/archief/2007/09/25/balkenende-dreigde-op-te-stappen/
http://sargasso.nl/archief/2005/11/17/actie-open-democratie-10-de-brief/
(en dan heb ik het alleen nog maar over ons eigen blog. Denk ook aan David Rietveld, Geencommentaar of VerbalJam)

    • Marc Chavannes