Minister houdt fusie zorg tegen

Een omstreden megafusie in de zorg is geblokkeerd door minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA). Woningcorporatie Woonzorg Nederland mag niet samengaan met de zorginstellingen Evean (gehandicapten) en Philadelphia (ouderen) in de combinatie Espria.

De fusie had een moloch opgeleverd met een omzet van 1,4 miljard euro, 38.000 werknemers en 225.000 klanten op duizenden zorglocaties in 230 gemeenten. Het kabinet besloot gisteren de toetsing van fusies verscherpen zodat zorgaanbieders niet teveel marktaandeel verwerven.

Minister Vogelaar blokkeerde de fusie gisteren wegens „risico's voor de volkshuisvesting”, maar de fusie is eigenlijk vooral omstreden omdat kosten en toegankelijkheid van de zorg in het geding zijn. Met het verbod komt Vogelaar tegemoet aan een motie van de Tweede Kamer.

De fusie was van meet af aan omstreden. De Nationale Zorgautoriteit (NZa), die opkomt voor consumentenbelangen, adviseerde negatief omdat Espria lokaal zo'n sterke positie zou krijgen tegenover de ziektekostenverzekeraars dat hogere tarieven voor de hand lagen. Bovendien waarschuwde de NZa dat Woonzorg Nederland, dat 166 verpleeghuizen en 16 verpleeghuizen verhuurt, Evean en Philadelphia kon voortrekken boven andere zorgaanbieders in haar cliëntèle.

Ondanks dat advies keurde de Nationale Mededingingsautoriteit (NMa) de fusie in maart goed mits Espria elf verpleeghuizen afstootte. Daarmee had minister Klink (Volksgezondheid) geen middelen om de fusie te blokkeren. Begin april riep de Tweede Kamer, bevreesd voor het ontstaan van „logge instanties die ver afstaan van de mensen”, minister Vogelaar op om de fusie te blokkeren. Woningcorporatie Woonzorg Nederland had namelijk haar toestemming nodig voor een statutenwijziging om in Espria op te kunnen gaan. Vogelaar stemt niet in met zo'n statutenwijziging.

Kamerlid Jan de Vries (CDA), die fel ijverde tegen de fusie, is verheugd. „De diversiteit en keuzevrijheid in de zorg is hiermee gediend.”

Bram Troost, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland, zegt „absoluut niet verrast” te zijn door het besluit van de minister. Hij betreurt het dat de fusie niet doorgaat, maar zal nauw met de inmiddels in Espria gefuseerde Evean en Philadelphia blijven samenwerken.