Mensen gaan boven culturen, behalve blijkbaar in India 1

Tekening Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

In het Europees Parlement is veel kritiek geuit op het discriminerende karakter van het Indiase kastenstelsel. Jakob de Roover stelt echter dat het Parlement het kastenstelsel niet af mag keuren (Opiniepagina, 20 juni). Zijn belangrijkste argument is dat deze afkeuring voort zou komen uit een Europees superioriteitsgevoel. Hij gaat er blijkbaar van uit dat alle culturen gelijkwaardig zijn en dat daarom een cultuur niet bekritiseerd mag worden. Ik vind dit een erg oppervlakkige visie, omdat ons uitgangspunt moet zijn dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Dit is het uitgangspunt van alle democratische samenlevingen, inclusief de Indiase. Maar in India bestaat daarnaast het kastenstelsel nog steeds en volgens dit stelsel hebben sommige mensen meer rechten dan anderen. Dit is discriminatie. De kritiek van de EU is dus zeer terecht. Wat De Roover doet is gevaarlijk: hij maakt mensen ondergeschikt aan culturen.

    • Jaap Bosma Groningen