Gepest van directeur-grootaandeelhouder

De directeur-grootaandeelhouder worstelt met onnodige fiscale hindernissen. In 2006 was een oplossing beloofd. Misschien komt die in 2010.

Het begon vóór de verkiezingen. Jarenlang kon een directeur-grootaandeelhouder (dga) per kwartaal of zelfs per jaar zijn loonbelasting betalen. Dat was te lastig voor de Belastingdienst. Voortaan moest altijd per maand worden afgerekend, zonder mogelijkheid van vooruitbetaling. Dat is makkelijk voor de Belastingdienst, maar lastig voor de dga. De maandelijkse loonaangifte kost hem jaarlijks 800 euro aan accountantsnota’s. Echt lastig is dat de ondernemer elke maand moet wachten op de acceptgiro van de Belastingdienst voordat hij kan betalen. Vooruitbetaling, ook in vakantietijd, is onmogelijk. De fiscus accepteert geen betalingen zonder het betalingskenmerk dat hij pas begin van de maand verstrekt.

Ondernemer Lucia Neering meldt op het weblog NRC.nl/geld dat de Postbank zelfs weigert overschrijvingen naar de Belastingdienst uit te voeren als zijn klanten dat nummer niet bij de overschrijving vermelden. De discussie daarover op het blog loopt nog. Het is onduidelijk of de Postbank op eigen houtje handelt of in opdacht van de Belastingdienst.

Na kritiek van ondernemersorganisatie MKB-Nederland beloofde premier Balkendende de dga in 2006 een soepeler betalingsregime. Dat is dan op het hoogste niveau geregeld, zou je zeggen. Maar nee, vanaf dat moment wordt er gehannest met de belangen van de dga. Eind 2006 namen de Tweede Kamerleden Frans de Nerée (CDA) en Ineke Dezentjé (VVD) het heft in handen. Via een initiatiefwet hevelden ze de directeur-grootaandeelhouder over van de loonbelasting naar de inkomstenbelasting. De dga-heffing loopt dan soepel via de voorlopige aanslagen. De parlementariërs moesten wel het eerste jaar vertraging incasseren door de regeling niet per 2007 maar pas vanaf 2008 in te laten gaan. Financiën liet de wet in de lade liggen.

Terwijl eind 2007 alle directeuren-grootaandeelhouders binnen twee weken een negen pagina’s tellend belastingformulier moesten invullen, brachten Kamervragen van D66 onontdekte problemen aan het licht. De wetswijziging van De Nerée liep krakend vast doordat de uitvoering niet goed doordacht was. Dat leverde prompt een partijtje politiek paniekvoetbal op.

Als laatste noodgreep stelde De Jager de Tweede Kamer voor desnoods iedere individuele dga te laten kiezen. Ofwel voor de loonbelasting of voor de simpeler inkomstenbelasting. Daarmee zouden de ondernemers geholpen zijn.

De verenigingen van belastingadviseurs en accountants vreesden dat de Belastingdienst dat niet aan zou kunnen. Daarom liet de Kamer alles maar bij het oude. Ze incasseerde het tweede jaar vertraging en verschoof de ingangsdatum van haar eigen wet naar 1 januari 2009.

Die afgang van de medewetgever wordt nu, een jaar later, herhaald. De Jager wil, opnieuw met rugdekking van de belastingadviseurs en accountants, de wet van De Nerée nogmaals een jaar buiten werking stellen; het derde jaar vertraging. Net in de week waarin het grote bedrijfsleven de Kamer in twee hoorzittingen oproept zo weinig mogelijk aan de belastingregel te sleutelen. Dat schrikt buitenlandse investeerders af.

Toch willen de VVD en de CDA-fracties dat ook initiatiefwetten serieus worden genomen. Ze accepteren niet zonder slag of stoot dat de staatssecretaris de positieverbetering voor de directeur-grootaandeelhouder opnieuw op de lange baan schuift. Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces (3 juli) gaan ze daarover het debat aan met De Jager. Die biedt de ondernemers een doekje voor het bloeden.

Hij verlengt de uiterst korte betaaltermijnen voor de maandbetalingen vanaf 2009 met een coulanceperiode van 7 werkdagen. De betrokkene moet de maand daarvóór dan wel op tijd hebben betaald. De regeling geldt alleen voor periodieke betalingen door ondernemers. Dan kan een dga net wat makkelijker op vakantie. Pas vanaf 2010 mag de dga zijn loonbelasting vooruitbetalen. Dat jaar wordt ook het aangifteformulier simpeler.

Aertjan Grotenhuis

Meer informatie over de dga op: nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis