Fiscus vordert huurtoeslag terug over 2006

De Belastingdienst vordert op grote schaal huurtoeslag van 2006 terug. Ongeveer 320.000 mensen moeten gemiddeld 600 euro terugbetalen. Dat bleek gisteren uit antwoorden op Kamervragen.

Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft dat openbaar gemaakt. Over 2006 blijkt volgens deze informatie 192 miljoen euro te veel aan subsidies aan huurders is uitgekeerd. Volgens de Belastingdienst is inmiddels de helft van dat bedrag al terugbetaald. Ongeveer 70.000 huishoudens moeten meer dan 1.000 euro terugstorten. Dat kunnen er nog meer worden, omdat de Belastingdienst de definitieve hoogte voor een klein deel van de huishoudens nog niet heeft vastgesteld.

De Belastingdienst, die de huurtoeslag uitvoert, denkt deze operatie in de zomer rond te hebben. Voor het jaar 2007 zijn nog geen gegevens over het aantal terugvorderingen bekend. Vorige maand bleek al dat het ministerie van Volkshuisvesting vorig jaar bijna 300 miljoen euro meer heeft uitgegeven aan huurtoeslagen dan begroot. Het werd 2,3 miljard euro in plaats van 2 miljard euro. De sterke stijging wijst op uitvoeringsproblemen bij de fiscus. Het aantal huurders dat recht heeft op een toelage noch de omvang ervan kan de kostenstijging verklaren. In 2006 was ook al sprake van een grote stijging aan uitgaven.

De huurtoeslag verving in 2006 de automatische uitkering van de huursubsidie door VROM. Sindsdien moet de huurbijdrage jaarlijks worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft het ministerie van Volkshuisvesting toegezegd in augustus 2008 te laten weten of de groei van de uitgaven incidenteel of structureel is. Dan denkt de fiscus precies inzicht te hebben in de uitkeringen over 2006. Mocht de groei van de uitgaven structureel zijn dan kan dit er toe leiden dat de huurtoeslag wordt verlaagd.

De Woonbond vreest dat veel huurders fouten maken bij het invullen van de formulieren, zo meldt het ANP. Voor 2006 moesten de verhuurders invullen hoe hoog de huur bedroeg waarover de subsidie werd aangevraagd. Dat zou mogelijk minder tot fouten hebben geleid. Volgens de Woonbond treft echter ook de Belastingdienst blaam. De dienst heeft vaak te veel voorschot uitbetaald omdat niet alle aanvragen op tijd werden behandeld, zegt directeur Paping van de Woonbond. Volgens staatssecretaris De Jager van Financiën moet een deel van de huurders terugbetalen omdat de inschatting over hun inkomen over 2006 niet klopte.