Culturele Armoede 3

In het artikel `Culturele armoede` spreekt een van de onderzoekers, Houtman, zijn bezorgdheid uit over klassen en cultuur in relatie tot de democratische rechtsstaat (W&O 21 juni). Wellicht is het een goed vervolgonderwerp voor de heren als ze onderzoeken hoe de kloof moet worden overbrugd tussen de burgers die van het Haagse gedoe af willen en de democratische rechtsstaat die het Haagse gedoe is.

Het werkt zo niet meer. Dat is velen al lang duidelijk. Het is triest maar waar. Stem daarom al jaren blanco. Als een soort protest. Onder andere mensen als Herman Wijffels en Louise Fresco vinden dat naar een ander democratisch politiek systeem moet worden gezocht dat slagvaardig is en waarin burgers zich weer herkennen. Wanneer de politiek dat onderkent en daarmee aan de slag gaat met b.v. onderzoekers, kan er eindelijk een kentering komen. Het systeem dat politici en burgers nu hebben, is nagenoeg failliet. Hard aan het werk dus voor politiek en onderzoekers. Er kan met goede wil

echt wel een efficiënter en slagvaardiger systeem worden gevonden voor de ideeën van Thorbecke uit 1845. Snel SVP!

    • A. Driessen den Haag