Cramer: twee miljard euro voor schonere lucht

Nederland trekt twee miljard euro uit voor schonere lucht. Dat blijkt uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat minister Cramer (VROM) gisteren presenteerde. Het gaat om een breed pakket maatregelen en afspraken tussen overheden, variërend van roetfilters voor dieselmotoren, luchtwasser voor pluimveebedrijven tot extra schermen rond de snelwegen en milieuzones voor vrachtverkeer. Met het NSL hoopt Cramer dat 400.000 Nederlanders die wonen rond snelwegen in 2015 schone lucht inademen. Ook komt Nederland met het NSL hopelijk in aanmerking voor tijdelijke vrijstelling (derogatie) van de strenge Europese richtlijnen voor fijnstof en stikstofdioxide. Door het ontbreken van een vrijstelling werden allerlei bouwprojecten werden verboden.