Zieken en lage inkomens hard getroffen

Honderdduizenden Nederlanders gaan er volgend jaar meer dan 500 euro op achteruit door de versobering van de fiscale aftrekpost voor ziektekosten. Het zwaarst getroffen zijn gehandicapten en zieken die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

Ook mensen met een inkomen beneden modaal krijgen veel minder compensatie voor hun kosten.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat gisteren bekend is gemaakt. Het kabinet wil de fiscale aftrekpost voor hoge ziektekosten versoberen omdat de huidige regeling te breed is opgezet en er maar liefst ruim zes miljoen mensen gebruik van maken. De regeling wordt ook gebruikt door mensen die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn, maar een nieuwe bril of hoge bevallingskosten aftrekken. Een belangrijk deel van de doelgroep maakt daarentegen geen gebruik van de regeling.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad noemt de inkomenseffecten die de nieuwe regeling heeft „onacceptabel”. De inkomenseffecten zijn volgen de raad veel negatiever dan verwacht. Gehandicapten en zieken, die in een AWBZ-instelling zoals verpleeghuizen wonen, gaan er acht tot negen procent op achteruit. „Dit is verbijsterend”, stelt een woordvoerder van de raad, gezien de zwakke inkomenspositie van deze groep. „Ze hebben vaak alleen zak- en kleedgeld van ongeveer 250 euro per maand”.

De raad doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om het dreigende koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten te voorkomen. „Het gaat hier om de meest kwetsbare groepen in de samenleving die er bijna tien procent op achteruit gaan. Dat mag niet gebeuren”, aldus een woordvoerder van de raad.

Tweede Kamerlid Paul Tang (PvdA) deelt de zorgen van de raad over de groep chronisch zieken en gehandicapten die er bijna tien procent op achteruit gaan. „Wij verwachten van het kabinet dat er voor deze groep oplossingen komen”, aldus Tang. De richting van de nieuwe regeling is goed, meent hij. In de nieuwe opzet kunnen nu zieken en gehandicapten van de regeling gebruik maken die voorheen geen beroep deden op de fiscale aftrekpost. „Een goede uitvoering van de regeling is natuurlijk wel gewenst”, zegt Tang. Het kan niet zo zijn dat de meest kwetsbare groepen er op achteruit gaan.

De SP wil dat het kabinet de onbedoelde effecten wegneemt. Verder noemt de oppositiepartij een dergelijk grote inkomensachteruitgang niet acceptabel.