`Wek stroom op met getijdencentrale aan Grevelingenmeer`

Rotterdam. Een getijdencentrale aan het Grevelingenmeer zou 65.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie van de TU Delft, die werd verricht in opdracht van energiebedrijf Delta. Het Grevelingenmeer is ontstaan toen in 1971 als onderdeel van de Deltawerken de 6 kilometer lange Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland werd aangelegd. Als in de Brouwersdam enkele gaten worden gemaakt, zou er bij eb en vloed een stroming ontstaan. Met de stroming - zo`n 2.500 kubieke meter per seconde - kunnen turbines worden aangedreven waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. De turbines kunnen twee stroomrichtingen verwerken, dus ze kunnen zowel bij eb als bij vloed elektriciteit opwekken. Aanleiding voor het plan was het voornemen van Rijkswaterstaat om de waterkwaliteit van de Grevelingen te verbeteren. Het water is nu zeer zuurstofarm en de vis- en vogelstand is sterk teruggelopen. De kosten van de getijdencentrale worden geschat op 200 miljoen euro. Staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat, ChristenUnie) moet beslissen of er verder wordt gestudeerd op het plan.