Wapen in huis hebben mag, ook in Washington

Amerikanen hebben recht op vuurwapenbezit in hun woning. Dit heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof gisteren bepaald. Het Hof oordeelde dat een wet van de hoofdstad Washington onconstitutioneel is. Het bezit van een vuurwapen in de openbare ruimte kan wel aan beperkingen onderhevig blijven.

In de jaren zeventig was wettelijk geregeld dat wapenbezit in Washington onder alle omstandigheden is verboden. De wet werd destijds ingevoerd in reactie op een explosie van vuurwapengeweld in de hoofdstad. Zes inwoners van de stad hadden zich tegen dit absolute verbod gekeerd, omdat zij menen dat de grondwet hun het principiële recht op een vuurwapen toekent en zij recht hebben op zelfverdediging in het privédomein (thuis).

Een lagere rechtbank had dit recht op zelfverdediging eerder al toegekend. Het Hof volgde gisteren deze uitspraak, met een nipte meerderheid van vijf om vier stemmen.

De conservatieve opperrechter Antonin Scalia, die het oordeel van de meerderheid schreef, wees erop dat overheden het recht behouden wapenbezit in de openbare ruimte te verbieden. Hij noemde scholen als voorbeeld, en wees ook op de wenselijkheid criminelen en geestelijk gehandicapten het recht op wapenbezit te onthouden. Maar omdat het hier om juridisch vage begrippen gaat, verwachten kenners dat de uitspraak van het Hof aanleiding zal zijn voor veel nieuwe rechtszaken.

De federale overheid kent lagere overheden het recht toe vuurwapenwetgeving te maken. Het gevolg is dat wetgeving per staat, en soms per stad, verschillend is. De nu ongedaan gemaakte wet van de stad Washington was de meest restrictieve van het land. Alleen de stad New York kent soortgelijke wetgeving.

Vuurwapenbezit is traditioneel een beladen onderwerp. Na grotendeels mislukte pogingen in de jaren negentig om federale beperkingen op vuurwapenbezit door te voeren, hebben Democraten pogingen opgegeven federale beperkingen aan vuurwapenbezit op te leggen.

Ook Obama probeert dat niet langer, maar hij wil wel dat in bepaalde stedelijke gebieden verboden uitgevaardigd kunnen worden. McCain was een van de openlijke tegenstanders van de wet van Washington, en hij wees erop dat nu ook de restricties in Obama’s woonplaats Chicago aangepakt kunnen worden. De aan de conservatieve beweging gelieerde Nationale Rifle Association, NRA, is van plan dit najaar 40 miljoen dollar uit te geven in een campagne om Obama’s steun aan Chicago’s restricties onder de aandacht te brengen.