Stampvoeten tegen nieuwe moskee

Waar winden stedelingen zich over op? In Arnhem protesteren 900 mensen tegen de bouw van een moskee met een omstreden imam. Deze „wil ook wel eens een minaretje”.

Protest in de Arnhemse raadszaal. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold arnhem stadhuis voor de afslag foto rien zilvold (tegen bouw moskee)
Protest in de Arnhemse raadszaal. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold arnhem stadhuis voor de afslag foto rien zilvold (tegen bouw moskee) Zilvold, Rien

Ze hebben niets tegen een moskee. „Wij zijn niet tegen een gebedsruimte. Wij beseffen dat we in een multiculturele samenleving wonen en werken en we voelen ons verantwoordelijk voor het woonklimaat in onze wijk”, zegt Barbara Elenbaas, lid van de bewonersgroep Rosendaalsestraat.

Toch hebben ruim negenhonderd omwonenden een petitie ondertekend. Ze vragen de gemeente het plan te heroverwegen om aan de straat een school te slopen en op die plaats een moskee te bouwen. Enkele tientallen van hen zijn vanavond naar het stadhuis gekomen, om met spandoeken te pleiten voor het behoud van het karakteristieke schoolgebouw en het omliggende groen. Vijf omwonenden hebben toestemming gekregen de raadsleden toe te spreken. Dat doen ze vol vuur, onderbroken door applaus en gestampvoet van de eigen aanhang.

Waarom moet voor de komst van de moskee het karakteristieke gebouw van de huidige Sint Jansschool aan de rand van de wijk Klarendal worden gesloopt, de basisschool die binnenkort uit dit gebouw vertrekt? „Hoeveel herinneringen en nostalgische gevoelens roept dit gebouw niet op”, vertelt een omwonende. „De ligging van de school met zijn terrasvormige speelplaats, omgeven door prachtige bomen en veel groen, is beeldbepalend en zo vertrouwd in onze straat.”

Waarom moet er een moskee worden gebouwd veel groter dan waar feitelijk behoefte aan is? In de directe omgeving wonen veel te weinig gelovigen om de bouw van een moskee voor liefst 750 personen te rechtvaardigen, zegt Frederieke Genevace van de bewonerswerkgroep. „Dus deze moskee is nu al geen wijkvoorziening meer maar een stedelijke voorziening, hieruit vervalt de noodzaak om deze moskee in de wijk Klarendal te plaatsen en is het zoekgebied voor een nieuwe locatie uitgebreid over heel Arnhem.”

En waarom moet een moskee in een rustige woonwijk worden gebouwd? „Het is werkelijk onbegrijpelijk dat voor een moskee van dergelijke omvang geen parkeergelegenheid is gereserveerd en niet wordt onderkend dat dit voor veel verkeer en onrust zal zorgen”, aldus buurtbewoner Ton van Duuren.

Ten slotte is er nog ideologische twijfel. Wat sommige omwonenden niet lekker zit, is waarom de wens tot de bouw van zo’n moskee uitgerekend moet uitgaan van de als conservatief beoordeelde Islamitische Unie, met aan het hoofd een imam wie onlangs ontslag is aangezegd door de school waar hij les geeft, de hogeschool InHolland in Amstelveen. De imam heeft op een website een 17-jarig meisje dat was verkracht door haar neef het advies gegeven, de kwestie in eigen familiekring te bespreken en de neef desnoods te vergeven.

De imam heet Bahauddin Budak en is ook naar de raadszaal gekomen. „Geef ruimte, zodat iedereen zichzelf kan zijn”, is het enige wat hij tegen de raadsleden kwijt wil. Na afloop is hij spraakzamer. Hij wil graag verhuizen, omdat de huidige moskee te klein is geworden. „Op vrijdag komen er gemiddeld ruim tweehonderd bezoekers. Op feestdagen zijn dat er wel zeshonderd.” De moskee vestigen in het bestaande schoolgebouw is daarom geen optie. Ook al niet omdat die school niet als moskee herkenbaar is. „Ik wil ook wel eens een minaretje”, zegt hij. „We zitten nu in een voormalig warenhuis. Niemand kan zien wat wij daar doen. Het heeft geen uitstraling.”

Dat de moskee veel méér zal zijn dan en eenvoudige wijkmoskee en een „aanzuigende werking” zal hebben op verder weg wonende moslims, bestrijdt hij. „De meeste bezoekers komen uit omliggende wijken.” En dan de kwestie van het verkrachte meisje. Zijn uitspraak is verkeerd geïnterpreteerd. „Het was een pastoraal antwoord op een pastorale vraag.” Het meisje verkeerde in kringen waarin het normaal wordt gevonden om geen aangifte te doen bij de politie, maar de eer van de familie te redden door het meisje bijvoorbeeld uit te huwelijken aan de verkrachter. In deze situatie heeft hij het meisje geadviseerd de verkrachter desnoods te vergeven.

Of de moskee daadwerkelijk wordt gebouwd is nog de vraag. „We staan niet op het punt om de grond te verkopen”, zegt wethouder Barth van Eeten (GroenLinks). „Zolang er geen zicht is op bereidheid van het moskeebestuur om de prijs voor de grond te betalen die ervoor staat, heeft het geen zin om angsten en zorgen te uiten en randvoorwaarden te stellen.”

Maar mocht het ooit komen tot vastomlijnde plannen, zo krijgen de bezorgde raadsleden te horen, dan wordt het een moskee voor maximaal vijfhonderd bezoekers. Een andere wethouder, Sander van Bodegraven, heeft nog een droevig bericht voor iedereen die het huidige schoolgebouw zo prachtig vindt. „Alle schoolgebouwen zijn onlangs door een commissie geïnventariseerd en beoordeeld op hun monumentale karakter. Tot mijn spijt moet ik u zeggen dat dit gebouw niet monumentaal is bevonden.”