Provincie houdt optie megastallen open

ENSCHEDE. Provinciale Staten van Overijssel houden de mogelijkheid open voor vestiging van megastallen in de provincie. Dat is de uitkomst van de Statenvergadering woensdag. Wel is bepaald dat de afstand tussen stallen en woonkernen minimaal 500 meter moet bedragen. Ook is besloten dat de vestiging van een nieuw bedrijf alleen mogelijk is als in plaats daarvan een oude bouwlocatie in een kwetsbaar gebied kan worden opgeheven. Het onderwerp megastallen kwam op de agenda door een Burgerinitiatief.