Ook Antillianen mogen stemmen voor Europa

Inwoners van de Nederlandse Antillen en Aruba mogen met ingang van volgend jaar stemmen bij de Europese verkiezingen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, zo bleek gisteren.

Tot nu toe waren inwoners van de overzeese rijksdelen uitgezonderd van deze verkiezingen. De wetswijziging is het gevolg van het beroep dat twee Arubaanse parlementsleden in 2004 instelden tegen het feit dat zij niet mochten stemmen. Volgens de afdeling rechtspraak van de Raad van State was er „geen objectieve rechtvaardiging’’ voor de regel dat Nederlanders in het buitenland wel mogen stemmen voor het Europees Parlement terwijl Nederlanders die op de Nederlandse Antillen of Aruba wonen alleen kiesrecht hebben als ze tenminste tien jaar in Nederland hebben gewoond.

Toen in 1979 de rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement werden ingevoerd, bleven de Nederlandse Antillen (waarvan Aruba toen nog deel uitmaakte) hiervan uitgezonderd. Het idee was dat zij beschikten over kiesrecht voor hun eigen staten. Om die reden mogen Antillianen en Arubanen ook niet meedoen aan Tweede Kamerverkiezingen.

Maar voor het Europees Hof van Justitie, dat in deze kwestie werd geconsulteerd, is van doorslaggevend belang dat inwoners van de Antillen volwaardig Europees burger zijn. ‘Overzeese gebiedsdelen’ van andere lidstaten hebben al wel gewoon het EU-kiesrecht.

De eilanden tellen samen 210.000 kiesgerechtigden. Bij de vorige verkiezingen had één Nederlandse kandidaat 176.506 stemmen nodig om te worden verkozen.

Voor een dergelijk aantal zou de opkomst 85 procent moeten bedragen. Om echt het verschil te maken zou dan bovendien iedereen op dezelfde kandidaat moeten stemmen.