Invloed ethici op selectie embryo’s

Een landelijke commissie gaat in de toekomst beoordelen bij welke nieuwe ziekten embryoselectie is toegestaan. Niet alleen genetici en artsen nemen zitting in deze commissie, maar ook ethici krijgen invloed.

Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het besluit zou later op de dag worden toegelicht. De Tweede Kamer debatteert woensdagmorgen over het besluit.

Voor de selectie van embryo’s, bedoeld om de erfelijke overdracht van ernstige ziekten aan kinderen uit te sluiten, heeft het kabinet een aantal strengere criteria opgesteld: de ernst en aard van de ziekte, de behandelmogelijkheden, aanvullende medische criteria en psychische en morele factoren. Dit laatste houdt in dat psychische belasting van de gendrager wordt meegewogen. Het kabinetsbesluit betekent een verruiming van de huidige praktijk, maar een beperking van de wettelijke mogelijkheden zoals die in 2003 zijn opgesteld. Directe consequentie is dat embryoselectie voor erfelijke vormen van kanker wordt toegestaan.

De selectie van embyro’s leidde een maand geleden tot een politiek probleem tussen coalitiepartners ChristenUnie, PvdA en CDA.

De landelijke commissie zal bij verzoeken om embryoselectie uit te breiden voor nieuwe ziekten toetsen aan de criteria die het kabinet heeft opgesteld. „Zodra nieuwe inzichten over aard, ernst en behandelmogelijkheden van ziekten daar aanleiding toe geven kan deze richtlijn door de richtlijnencommissie worden bijgesteld.”

Het Academisch Ziekenhuis in Maastricht blijft voorlopig de enige plek waar embryoselectie wordt toegepast. Een tweede centrum is voorlopig niet nodig, aldus het kabinet. In het ziekenhuis dient een medische ethische toetsingscommissie, met daarin ook ethici, individuele verzoeken te beoordelen. Dit is in Maastricht al gebruik.