‘Het moet gewoon een tandje scherper’

De kunstsector en de oppositiepartijen in de Tweede Kamer vragen minister Plasterk om meer geld voor kunst.

Minister Plasterk (Cultuur, PvdA) werd gisteren het vuur aan de schenen gelegd. Buiten op het Binnenhof protesteerde de kunstwereld opzichtig tegen zijn beleid. De actrices Carice van Houten en Halina Reijn boden, samen met de ludieke Burka Big Band een petitie aan waarin wordt gepleit voor investeringen in kunst. Vervolgens trokken vertegenwoordigers van de kunstsector en masse naar binnen om het debat tussen Plasterk en de Tweede Kamer te volgen.

De Raad voor Cultuur gaf vorige week aan te hopen op steun uit de Tweede Kamer in de strijd om extra miljoenen voor de culturele instellingen in de basisinfrastructuur. Onder de indruk van de raadsbezwaren eisten de oppositiepartijen VVD, GroenLinks, D66 en SP de extra miljoenen op.

De PvdA zag echter geen mogelijkheden meer de 244 miljoen euro aan rijkssubsidie te verruimen. CDA-woordvoerder Aasted-Madsen wilde van Plasterk vooral de toezegging dat kunst buiten de Randstad meer geld krijgt.

De Kamer bestookte de minister met vragen over het feit dat de Raad voor Cultuur eerst het beschikbare budget met 26 miljoen had overschreden en pas in tweede instantie met een financieel passend advies kwam. Kamerleden suggereerden dat het tweede advies met het pistool op de borst is uitgebracht. Dat vond Plasterk grote woorden. Hij zei geschrokken te zijn van berichten waarin werd gerept over ‘slachting’ en ‘leed’, maar verdedigde zijn adviesorgaan. „Toen de raad tien procent teveel adviseerde, heb ik gezegd: hoe zou je het doen als je wel binnen de financiële kaders blijft. Het moest gewoon een tandje scherper.” Waarop Mariko Peters (Groen Links) schamperde: „Wat had u eigenlijk verwacht van dit advies? U schakelt experts in, maar u luistert vervolgens niet naar hen.”

Eén ding wilde Plasterk benadrukken: „Ik wil niet de indruk wekken dat ik nog 26 miljoen in geheime potjes heb zitten. Ik zie geen spectaculaire rek en zal dicht bij het uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur blijven. Instellingen kunnen ook hun beroep doen op fondsen en daarnaast verwacht ik dat ze zelf meedenken over mogelijkheden.” Wat de minister besluit wordt met Prinsjesdag duidelijk.

De Kamer verzette zich minder fel tegen de wens van Plasterk om gezelschappen meer zelf te laten verdienen. Plasterk stelde het Zuiderzeemuseum ten voorbeeld. „Men verdiende 10 procent zelf en 90 procent was subsidie. Nu het museum een nieuwe aanpak hanteert, is de verhouding 40-60. Daar geloof ik in.” Wel, zegt hij, moet per instelling worden afgewogen wat haalbaar is.