Geen akkoord vaderverlof

De Tweede Kamer heeft gisteravond nog geen besluit genomen over het wetsvoorstel van GroenLinks om vaders tien dagen doorbetaald verlof te geven na de geboorte van een kind, in plaats van de huidige twee dagen.

De Kamer heeft er deze week twee avonden over gedebatteerd, maar de fracties stelden zoveel wijzigingen voor, dat GroenLinks vroeg om een schorsing van de behandeling. Tweede Kamerlid Ineke van Gent, die de wetstekst had voorbereid en die samen met fractievoorzitter Femke Halsema verdedigde, zei dat zij een nota van wijziging zal maken. Wanneer die komt, is niet bekend.

Van Gent kondigde aan dat zij het verlof ook een andere naam wil geven, babyverlof, omdat de regeling niet alleen voor vaders is bedoeld maar ook voor lesbische ‘meemoeders’.

De enige partij die het wetsvoorstel zonder wijzigingen steunde, was de SP. De VVD ziet er niets in, omdat Nederlanders volgens Kamerlid Stef Blok al veel minder werken dan werknemers in ander landen, en omdat vaders ook vakantiedagen kunnen opnemen als ze vrij willen nemen na de geboorte van een kind.

Onder meer de Partij voor de Arbeid en de Partij voor de Vrijheid zijn wel voor een langer betaald kraamverlof voor vaders en lesbische partners, maar maakten bezwaar tegen de financiering. GroenLinks wilde de werkgevers het loon tien dagen laten doorbetalen. De PvdA en de PVV vinden dat een te zware belasting voor de werkgevers, met name voor het midden- en kleinbedrijf.

De PVV stelde vijf dagen betaald vaderverlof voor, de PvdA deed de suggestie het verlof te betalen uit het fonds voor de werkloosheidsuitkeringen. Van Gent toonde belangstelling voor deze varianten.

Het CDA wil dat GroenLinks de termijn verlengt waarbinnen het verlof wordt opgenomen. Van Gent zei bereid te zijn die termijn te verruimen. Zo kunnen bijvoorbeeld ook vaders die op reis zijn en een paar weken na de geboorte van hun kind thuiskomen, van het verlof gebruikmaken.

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) raadde de Kamer af om akkoord te gaan met de invoering van een nieuwe verlofregeling.