Emissiehandel in luchtvaart nabij

Regeringen van de Europese Unie hebben gisteren een voorlopig akkoord bereikt met leden van het Europees Parlement over het betrekken van de luchtvaart in de emissiehandel. Als de plannen doorgaan zullen luchtvaartmaatschappijen vanaf 2012 moeten meedraaien in de handel in emissies.

Het Europees Parlement en de Commissie hopen dat vóór maart 2009 een definitief akkoord wordt bereikt over de emissiehandel.

IATA, de overkoepelende organisatie van luchtvaartmaatschappijen, is fel gekant tegen emissiehandel. IATA-directeur Giovanni Bisignani zei deze week dat de Europese Commissie en het Europees Parlement lijden aan ‘tunnelvisie’. Bisignani vindt dat de EU moet zorgen voor een samenvoeging van de nationale centra van luchtverkeersleiding tot één Europees systeem. „Ik roep de Commissie en het Europees Parlement op hun plannen te staken om luchtvaartmaatschappijen te straffen met emissiehandel die alleen maar zal leiden tot internationale juridische gevechten”, verklaarde de IATA-directeur.

Volgens IATA moeten vliegtuigen nu omwegen maken, omdat vrijwel alle landen in Europa hun eigen luchtverkeersleiding hebben, waarbij ze verschillende systemen en routes hanteren. Vorig jaar zou dit de branche in Europa 2,4 miljard euro extra aan brandstof hebben gekost. Over de noodzaak te komen tot één Europees luchtruim zijn de leden van IATA het roerend eens, maar niet over de emissiehandel. Grote maatschappijen als Air France-KLM en Lufthansa zijn juist voor emissiehandel. Deze bedrijven beschikken over een moderne vloot en gaan ervan uit dat de emissiehandel hun geld zal opleveren.

De Europese Commissie zegt dat 3 procent van alle uitstoot van CO2 in de EU afkomstig is van de luchtvaart. Maar met het huidige groeitempo zal het luchtverkeer in 2020 zijn verdubbeld, terwijl vliegtuigen voor de korte en middellange afstand de komende jaren nauwelijks zuiniger worden.