Een vis in huis

Oplossing

De oplossing van het poëmogram van vorige week is:

de veiligheidsspeld, door Walter Hunt uitgevonden in 1849, het jaar waarin Edgar Allan Poe overleed.

Hieronder nogmaals het gedicht (cursief), nu met uitleg (tussen vierkante haken).

Een vis in huis [programmatische titel: het gaat in het poëmogram om de koppeling, de verbinding van uiteenlopende zaken en/of personen, in dit geval ook om een uitvinding die dat vastmaken ook letterlijk doet; let ook op de ‘v’ en ‘s’ van vis en veiligheidsspeld en Verenigde Staten, waar zowel uitvinder als dichter in kwestie vandaan kwamen, en op de verwijzing naar Poe’s The Fall of the House of Usher in ‘huis’.]

Een Griekse vlag [zie afbeelding,maar laat je er niet door van de wijs brengen, misschien is het een dwaalspoor] in moedermelk [de context: iets met zuigelingen. Veiligheidsspelden werden vroeger natuurlijk vooral gebruikt voor luiers.] geprikt [wederom dat vastmaken, bovendien kan je je aan zo’n speld lelijk prikken],

Een paspop mechanisch in gras [zie afbeelding, maar geloof niet alles wat je ziet] geplant [nogmaals de bevestiging],

Hermetisch [zeer hermetisch deze uitvinding, net als dit kryptogrammaticale gedicht] ijzer aan zichzelf genoeg [de uitvinding is dus van metaal],

Gebogen en gesloten [en kan open en dicht en dan is het een in zichzelf gesloten systeem] vogelbek [verwijzing naar Edgar Allan Poe, uit The Raven: Take thy beak from out my heart, zie ook de laatste regel, dat hart is natuurlijk een Tell-Tale Heart],

Geboren uit een zeker [veilig] schuldgevoel [uitvinder Hunt verkocht zijn patent voor $15 om een schuld te voldoen;

Verbonden aan de Singer naaimasjien [in zoverre een verwijzing naar Paul van Ostaijen dat het gaat om een jong gestorven dichter, maar het gaat er vooral om dat Hunt ook de uitvinder van de naaimachine was. Daar vroeg hij geen patent op aan omdat hij vreesde voor:],

De naaisters en hun werkgelegenheid. [wederom dat schuldgevoel]

Hervonden fabel [verkeerd gespelde verwijzing naar de fibula, de antieke voorloper van de veiligheidsspeld], speels [gaat al aardig in de richting van speld] verkocht patent!

O walrus met je blinde vinkenoog [in I am the walrus zingen The Beatles: man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe, door een zeker vertaalduo vertaald met: Lamme ziende blinden schoppen Simon VinkenOOG!],

Je veilig [zeker, als in ‘veiligheidsspeld’] wanend op het dunne ijs

Maar als een baby [wederom de zuigelingencontext] willoos opgetild

En door een hoge golf [verwijzing naar De Hoge Golf, het bekendste werk van de Japanse tekenaar Hokusai, die ook in 1849 overleed] op straat gekwakt,

Aan goudkoorts’ [1848-1855: de jaren van de Goudkoorts in Amerika] droomfles [verkeerd gespeld palindroom van zelfmoord; in Nederland ontstaat in 1849 het populaire jongerendrankje Goldstrike] kwijlend [1849 is ook geboortejaar van Pavlov, bekend van de naar hem genoemde reactie] in de goot [5 dagen voor zijn daadwerkelijke overlijden werd Poe meer dood dan levend aangetroffen in de goot],

Poëet [Poe! Bovendien zit er een acrostichon van zijn initialen in de laatste drie regels] door slagen van het lot [of door de slagen van zijn Tell-Tale Heart] verlinkt [hier komen veiligheidsspeld en Poe samen: ‘verlinkt’ in de zin van ‘verraden’, maar ook in de zin van ‘gekoppeld’, met een ‘link’]!