Een baby die de fonetiek bedrijft. Een geograaf die een morfologisch proces beschrijft. Een journalist syntactisch geniek. Onoplosbaar voor mij, jouw semantiek.