‘Detentiebeleid schendt rechten vreemdeling’

Het Nederlandse detentiebeleid voor vreemdelingen is in strijd met de mensenrechten. Dat concludeert Amnesty International in een rapport dat vanochtend is verschenen.

Vreemdelingen verblijven te lang in detentiecentra en worden daar behandeld als criminelen. Ze krijgen te weinig privacy, vrije tijd en bezoekuren. Amnesty noemt de detentieomstandigheden van vreemdelingen „zelfs soberder” dan die van criminelen, omdat vreemdelingen geen toegang hebben tot onderwijs, werk en verlof.

Volgens Amnesty is het Nederlandse detentiebeleid de laatste jaren aanmerkelijk verhard. Het ministerie van Justitie zou de centra misbruiken om asielzoekers af te schrikken. Klachten over mishandeling door detentiepersoneel zouden niet worden gehoord.

„Het kan beter”, zegt een woordvoerder van Justitie. „Maar de laatste jaren zijn er belangrijke stappen gezet om de situatie in detentiecentra te verbeteren.” Zo zijn er ‘kindvriendelijke’ ruimtes ingericht.

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 20.000 vreemdelingen gedetineerd.

Lees het rapport op nrc.nl/binnenland