De consument wordt angstig

Het vertrouwen van consumenten daalt snel door de onheilspellende berichten.

Maar het de vraag of dat gevolgen heeft voor de motor, de consumentenbestedingen.

Consumenten hebben een dubbel gevoel: met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Foto Maarten Hartman Nederland, Amsterdam, 9-2-2008
Huishoudbeurs. In de garderobe speciaal voor boodschappentassen kunnen bezoekers hun boodschappentas afgeven, zodat ze niet de hele dag met de boordschappen hoeven te sjouwen.
Foto Maarten Hartman geld uitgeven
Consumenten hebben een dubbel gevoel: met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Foto Maarten Hartman Nederland, Amsterdam, 9-2-2008 Huishoudbeurs. In de garderobe speciaal voor boodschappentassen kunnen bezoekers hun boodschappentas afgeven, zodat ze niet de hele dag met de boordschappen hoeven te sjouwen. Foto Maarten Hartman geld uitgeven Maarten Hartman/Hollandse Hoogte

Het komt te voet en het gaat te paard, zo heet het. Het vertrouwen van consumenten in de grote westerse economieën vertrekt op dit moment in gestrekte draf. Vanmorgen rapporteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het consumentenvertrouwen in Nederland in juni een waarde heeft bereikt van -19. Dat getal is de som van positieve en negatieve antwoorden op vragen over de economie en het koopgedrag. -19 is nog niet extreem laag; in juli 2003 werd -40 gemeten. Maar de omslag is ditmaal wel opvallend. Een jaar geleden stond het saldo nog op +17. Zelden ging het zo hard naar beneden, zelfs niet in de manisch-depressieve periode rond de internethausse van 1999-2001.

De omslag van de stemming is geen verrassing. De burger krijgt een stroom van slecht nieuws te verwerken. De prijzen van olie, andere grondstoffen en voedsel zijn sterk opgelopen, en dat vreet aan de koopkracht. President Wellink van De Nederlandsche Bank zei in een hoorzitting voor de Tweede Kamer rekening te houden met een inflatie die in de loop van dit jaar kan oplopen naar 4 procent. Voeding is nu al gemiddeld 6 procent duurder dan vorig jaar, en de sterk gestegen prijs van benzine is voor iedereen zichtbaar. De woningmarkt lijkt tot stilstand te komen, de hypotheekrente loopt op en in het eerste kwartaal van dit jaar zijn 15 procent minder hypotheken afgesloten ten opzichte van een jaar eerder. En dan is er nog de kredietcrisis, waarvan niet zeker is of deze haar ergste fase achter de rug heeft. Gisteren kondigde bank-verzekeraar Fortis noodmaatregelen aan.

De economie bevindt zich in onbekend vaarwater. Er zijn tekenen van stagnatie, en van oplopende inflatie. Als beide trends doorzetten, opent zich het perspectief van de jaren zeventig toen dergelijke ‘stagflatie’ beleidsmakers voor een dilemma stelde. Moet de inflatie met renteverhogingen beteugeld worden terwijl de economie er toch al zwak voorstaat, of moet de economie worden gestimuleerd met als gevaar dat de inflatie uit de hand loopt?

Geen wonder dat de consument in de war is, en het vertrouwen in de toekomst even kwijt is. Dat wil niet zeggen dat er in de reële economie al reden is tot ongerustheid. Tot nu toe vallen de economische indicatoren mee, ten opzichte van de doemscenario’s die circuleren. De groei in het eerste kwartaal was voor de eurolanden veel beter dan gedacht.

De consument lijdt op dit moment het meest door het lijden dat hij vreest. Dat is te zien aan de zeer negatieve indruk die de burger op dit moment heeft van het economische klimaat. Het oordeel over de eigen financiële situatie en het voorgenomen koopgedrag is ook negatief, maar veel milder. Het resultaat is een mening die de laatste jaren wel vaker uit opinieonderzoek komt: met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht.

Economen kregen vertrouwenseffecten in het vizier toen die in de crisisjaren dertig een rol leken te spelen bij diepte en duur van de economische depressie van destijds. De econoom Keynes refereerde eraan bij zijn verwijzing naar de animal spirits, de dierlijke driften, in het economisch proces. Ondernemers en consumenten investeren en spenderen meer als zij de toekomst rooskleurig tegemoet zien. Dat brengt een positieve spiraal op gang. Maar een vertrouwensverlies kan neerwaarts werken.

Op de financiële markten wordt goed gelet op cijfers over het consumentenvertrouwen. Maar het is verre van zeker of vertrouwensindicatoren ook voorspellend werken. Bekend is dat schokkende gebeurtenissen, zoals het bankroet van een groot bedrijf of het winnen van het EK-voetbal, flinke negatieve of positieve effecten kunnen hebben op het vertrouwen. Maar ze duiken vervolgens zelden op in het daadwerkelijke koopgedrag van consumenten. En om dat laatste gaat het: consumptieve bestedingen maken in het doorsnee westerse industrieland zo’n 60 procent uit van het bruto binnenlands product (bbp).

Het vertrouwen zelf is dus als indicator pas iets waard als het een voorbode is van daadwerkelijk gedrag. En bij dat gedrag spelen reële factoren, en dan vooral de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de hoofdrol.

Dat neemt niet weg dat het consumentenvertrouwen zijn waarde wel degelijk heeft. De meting is relatief snel: de gegevens van vanmorgen zijn in juni verzameld, en worden aan het eind van die maand ook gepubliceerd. Op data over wat er in juni werkelijk is gebeurd in de economie – van de industriële tot de consumptieve bestedingen en de ontwikkeling van het bruto binnenlands product – moeten economen en analisten op de financiële markten nog maanden wachten. Hoe snel de conjunctuur aan vaart verliest, en hoe diep het dal dan wordt, is nog gissen. Maar het vertrouwen voorspelt, voor wat het waard is, niet veel goeds.

Discussier mee over ‘crisis’ op nrc.nl/discussie