Bestuur Fortis in zijn hemd gezet

„Ik ben niet geschokt omdat je tegen me hebt gelogen; ik ben geschokt omdat ik je van nu af aan niet meer kan geloven.” Dit citaat van Nietzsche lijkt dezer dagen maar al te zeer van toepassing als het om de banksector gaat. Fortis is de laatste in een lange rij van banken die een U-bocht hebben moeten maken. De Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar is teruggekomen van zijn aanvankelijke bewering geen extra geld nodig te zullen hebben, ondanks de investering van 24 miljard euro in ABN Amro.

Fortis tracht nu 1,5 miljard euro aan nieuwe aandelen uit te zetten, hetgeen waarschijnlijk zal leiden tot een verwatering van 5 procent van de bestaande aandelen, bovenop de 12 miljard euro aan aandelen die vorig jaar al werden uitgegeven in een claimemissie om de overname van ABN Amro te financieren. Fortis schrapt tevens de interimdividenduitkering ter waarde van 1,3 miljard euro en maakt extra haast met zijn plannen om preferente aandelen uit te geven, en niet tot de kernactiviteiten behorende bezittingen en vastgoed te verkopen.

De draai van 180 graden werd voor een deel veroorzaakt door foutieve veronderstellingen over de gedwongen verkoop van sommige Nederlandse bezittingen uit de boedel van ABN Amro. Fortis ging ervan uit daarop winst te zullen maken. Nu lijkt het erop dat de prijs 300 miljoen euro lager zal uitvallen dan de nettowaarde. Bovendien zal Fortis verantwoordelijk blijven voor 10 miljard euro van de eraan vastzittende kredietrisico’s. Fortis heeft ook besloten veel geld uit te geven aan een andere transactie, waarbij een partner wordt uitgekocht in een Nederlandse joint venture in de verzekeringssector, Delta Lloyd.

Fortis kan wellicht met enig recht betogen dat deze factoren en de marktomstandigheden sinds begin dit jaar zijn gewijzigd. Ondanks de hindernissen heeft het concern de juiste stappen gezet om zijn kapitaalpositie en solvabiliteit te versterken. Het kernkapitaal wordt opgetrokken naar 7 procent en er is voorzien in een risicovaste buffer van 3 miljard euro om toekomstige schokken te kunnen opvangen.

Niettemin lijken de aandeelhouders van Fortis, van wie velen een nieuwe omvangrijke claimemissie hadden verwacht, het nieuws heel negatief te hebben opgevat. De aandelenkoers kelderde gisteren met 15 procent.

Dat is een slecht signaal voor het bestuur van Fortis, dat zijn uiterste best had gedaan om te benadrukken dat de integratie van ABN Amro voorspoedig verloopt, de diverse bedrijfsonderdelen goed presteren en het concern geen verdere afschrijvingen meer verwacht als gevolg van de kredietcrisis. Maar het lijkt erop dat de aandeelhouders daar geen geloof meer aan hechten.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com