Barroso is boos op lidstaten van de EU

Rotterdam. EU-landen moeten niet langer klagen dat de Europese Commissie bureaucratisch is, zolang ze zelf geen maatregelen nemen. Dat stelt Commissievoorzitter José Manuel Barroso ”Bureaucratie vanuit Brussel, maak dat maar eens hard of houd anders je mond”, aldus Barroso. Hij is kwaad op landen die zich verzetten tegen een Commissieplan om `misvormde` groenten en fruit toe te laten tot winkelschappen. Onder druk van voedselproducenten en consumenten heeft `Brussel` in ongeveer veertig verordeningen bepaald aan welke voorwaarden groenten en fruit van `klasse 1` moeten voldoen. Zo mag een komkommer in de categorie `klasse 1` maximaal een kromming van 10 millimeter per 10 centimeter vertonen. Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel wil 26 verordeningen afschaffen. De voedselprijzen blijven zo snel stijgen dat de Commissie het niet langer opportuun acht om cosmetische kwaliteitseisen te blijven stellen aan voedsel.