Afval in Europese Unie vaak illegaal verwerkt

Circa 15 procent van alle afvaltransporten in de Europese Unie voldoet niet aan de Europese regels. Europese landen dumpen illegaal afval in landen in Afrika en Azië. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van de VROM-inspectie, de opsporingsdienst van het ministerie van VROM, in 25 Europese landen.

Tussen september 2006 en juni 2008 controleerden inspecteurs uit die landen in totaal 2.000 afvaltransporten. Van die transporten voldeden er 300 niet aan de regels. Bij 180 transporten ontbraken de benodigde papieren, of waren ze onjuist ingevuld. Bij 120 transporten was er sprake van illegaal transport. Het ging daarbij vooral om elektrische en elektronische apparaten, plastic afval, autowrakken en metalen.

Het project waarin de 25 Europese landen samenwerkten, was bedoeld om de regels en controles in Europa beter op elkaar af te stemmen.

Met betere samenwerking willen de Europese landen schandalen zoals met het schip de Probo Koala voorkomen. Dit schip vertrok in de zomer van 2006 vanuit Amsterdam met een lading afval naar Ivoorkust. Eerst zou het afval in Amsterdam verwerkt worden, maar de eigenaar zag daarvan af wegens de hoge kosten. Het afval werd teruggepompt in het schip, dat naar Ivoorkust voer. Daar zou een afvalverwerker het giftige vuil van de Probo Koala verwerken, maar uiteindelijk werd het illegaal gedumpt buiten de hoofdstad Abidjan. Zestien mensen overleden, duizenden werden ziek.