A’dam zet plan vuile auto’s door

De gemeente Amsterdam zet de plannen door om vervuilende auto’s uit de binnenstad te weren. De raad heeft gisteravond ingestemd met de plannen van het college om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Eerder deze week nam de Tweede Kamer een motie aan die de mogelijkheden voor gemeenten beperken om vuile auto’s de toegang tot bepaalde milieuzones te ontzeggen. Het parlement besloot op voorstel van het CDA dat gemeenten als Amsterdam niet zomaar de kentekengegevens van de minister van Verkeer en Waterstaat kunnen krijgen. Daaraan worden voorwaarden gesteld. Zo mag de invoering van een zone niet nadelig zijn voor mensen met lage inkomens.

Amsterdam betreurt de opstelling van Den Haag. Wethouder T. Herrema laat weten een constructieve oplossing te verwachten van minister Eurlings (Verkeer, CDA). „Dreigementen om ons geen informatie te verstrekken zijn niet productief.”

Herrema stelt dat Amsterdam de kentekengegevens ook nodig heeft om de parkeertarieven afhankelijker te maken van de mate van milieuvervuiling. Hij verbaast zich erover dat nog voor de gemeenteraad zich uitsprak over de plannen de Kamer al intervenieerde. „Zo werkt ons systeem niet van gemeentelijke autonomie. Het is niet de manier waarop je met elkaar moet omgaan.”