Weg, om nooit meer terug te komen

Nederlandse studenten in het buitenland krijgen ook studiefinanciering.

Betalen we daarmee niet onze eigen braindrain?

Student Lindsey Goossens (24) is ambitieus. Na het behalen van een bachelorsdiploma in Nederland vertrok zij naar Londen voor een prestigieuze mastersopleiding aan het Institute of Development Studies. En ze komt voorlopig niet terug, niet voor studie en niet voor werk. „Als je ambitieus bent, heeft het buitenland meer te bieden. Daar weten werkgevers een goed cv beter op waarde te schatten.”

Goossens staat niet alleen. Uit vandaag gepubliceerd onderzoek van studentennetwerk News blijkt dat 70 procent van de in het buitenland studerende Nederlanders het liefst een loopbaan in het buitenland wil, omdat dat meer kans op zelfontplooiing biedt. De ondervraagde studenten zijn net zo ambitieus als Goossens. Ze volgen een Master aan bijvoorbeeld Harvard of Oxford, vaak na hier al een Master te hebben afgerond.

Het News-onderzoek is relevant, omdat meer Nederlandse studenten in het buitenland kunnen gaan studeren. Sinds het academische jaar 2007-2008 hebben Nederlanders die een volledige opleiding in het buitenland volgen, óók recht op studiefinanciering. Dit academische jaar hebben 4.400 studenten deze zogenoemde ‘meeneemstufi’ aangevraagd. De komende jaren zal dat aantal naar verwachting stijgen.

Maar wat nu als ze niet meer terugkomen? „Dat moet Nederland zich zeker aantrekken”, zegt SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, tevens lid van het comité van aanbeveling van News. „Blijkbaar zijn we niet interessant genoeg.” Die zorg wordt gedeeld door Kennisland, een denktank die zich bezighoudt met de kenniseconomie. Joeri van den Steenhoven: „Het is jammer dat studenten die echt goed zijn in het buitenland blijven. Nederlandse bedrijven moeten aan de poorten staan van Oxford en Harvard.”

Aan die poorten ontbreken Nederlandse bedrijven vooralsnog. Neem Ebbinge en Company, een wervings- en selectiebureau voor hoge posities binnen bedrijven en de publieke sector. Al twintig jaar werft Ebbinge Campus talentvolle studenten via de zogenoemde campusrecruitment. Maar die werving is louter gericht op universiteiten in Nederland en België. Verder is er één ‘studentrecruiter’ op de London School of Economics, die in de gaten houdt of daar Nederlands talent rondloopt.

Toch is niet iedereen bang dat de studenten niet terugkeren. „Ze doen enorm veel ervaring op in het buitenland. Dat is nuttig voor Nederland, want uiteindelijk zul je zien dat velen van hen terugkeren”, zegt Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra (VVD). PvdA-Kamerlid Marianne Besselink noemt het „prachtig” dat meer Nederlanders kunnen studeren waar ze willen. „En niet alleen de rijkeluiszoontjes.”

    • Ingmar Vriesema