Rekenkamer: ICT bij overheid is rommelig

Het is onduidelijk hoeveel geld, mensen en tijd de overheid in belangrijke ICT-projecten steekt. Betrouwbare informatie hierover ontbreekt of is onvolledig. Het financieel beheer van de projecten is „niet ordelijk en controleerbaar”. Dat heeft de Algemene Rekenkamer geconcludeerd na onderzoek van vijf grote ICT-projecten.

In een gisteren gepresenteerd rapport schrijft de Rekenkamer onder meer over het toeslagensysteem bij de Belastingdienst en de zogenaamde operatie Walvis, waarbij gegevens van het UWV en de Belastingdienst aan elkaar werden gekoppeld. De Tweede Kamer had om het onderzoek gevraagd.

Door de gebrekkige informatievoorziening is een gedegen analyse onmogelijk over wat het vastlopen van ICT-projecten kost en welke kosten vermijdbaar zouden zijn. De Rekenkamer vindt dat de overheid minimumeisen zou moeten stellen aan de informatievoorziening en kwaliteitsbewaking rond projecten. Om daarbij te helpen, zou elk ministerie een hoge ambtenaar (een chief information officer) moeten aanstellen die daarvoor verantwoordelijk is. Die moet er onder meer voor zorgen dat er een betere afstemming komt tussen de diverse betrokkenen bij ICT-projecten.

Eind vorig jaar concludeerde de Rekenkamer al dat onrealistische politieke ambities, behoefte aan snelle oplossingen voor complexe problemen en gebrek aan kennis over de mogelijkheden van ICT er de belangrijkste oorzaak van zijn dat ICT-projecten bij de overheid regelmatig mislukken.

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) liet vorige week al weten dat ze voor projecten boven de 20 miljoen euro nadere eisen wil opstellen. Welke dat zijn, heeft ze nog niet bekendgemaakt. De minister heeft niet inhoudelijk op de gisteren verschenen conclusies van de Rekenkamer gereageerd, wat zeer ongebruikelijk is.