Provincie: geen verbod op megastal

Provinciale Staten van Overijssel houden de mogelijkheid open voor vestiging van megastallen in de provincie. Dat is de uitkomst van de Statenvergadering gisteravond.

Wel is bepaald dat de afstand tussen stallen en woonkernen minimaal 500 meter moet bedragen. Ook is besloten dat de vestiging van een nieuw bedrijf alleen mogelijk is als in plaats daarvan een oude bouwlocatie in een kwetsbaar gebied kan worden opgeheven.

Het onderwerp megastallen kwam op de agenda door een Burgerinitiatief. Tegenstanders brachten zevenduizend handtekening bijeen waarmee zij de politieke discussie over varkensflats wisten te openen. Zij stellen dat destijds niet is voorzien dat de Reconstructiewet, vastgesteld in 2004, zou leiden tot de bouw van kolossale stallen voor 20.000 dieren.

De indieners van het Burgerinitiatief reageren teleurgesteld op het besluit. „Het is triest. We hebben niet bereikt wat we wilden bereiken”, zegt Jan Veldhuis, voorzitter van de Stichting Vroomshoop geen Mesthoop?

De beslissing van Provinciale Staten valt een dag nadat de gemeenteraad van Twenterand (onder meer Vroomshoop) had bepaald dat ze geen megastallen wil. De raad wil het landbouwontwikkelingsgebied Fortwijk veranderen in verwevingsgebied, wat grote stallen onmogelijk maakt.