Overheid weet weinig van eigen ICT-projecten

Het is onduidelijk hoeveel geld, mensen en tijd de overheid in belangrijke ICT-projecten steekt. Betrouwbare informatie hierover ontbreekt of is onvolledig. Het financieel beheer van de projecten is „niet ordelijk en controleerbaar”. Dat heeft de Algemene Rekenkamer geconcludeerd na onderzoek naar vijf grote ICT-projecten.

In het gisteren gepresenteerde rapport heeft de Rekenkamer onder meer gekeken naar het toeslagensysteem bij de Belastingdienst en de zogenaamde wet Walvis, waarbij gegevens van de UWV en de Belastingdienst aan elkaar werden gekoppeld. De Tweede Kamer had om het onderzoek gevraagd.

Eind vorig jaar concludeerde de Rekenkamer al dat onrealistische politieke ambities, behoefte aan snelle oplossingen voor complexe problemen en gebrek aan kennis over de mogelijkheden van ICT de belangrijkste reden zijn dat ICT-projecten bij de overheid regelmatig mislukken.

ICT-projecten bij de overheid zijn vaak te complex en ambitieus. Daardoor ontbreekt er dan een „balans tussen ambitie, beschikbare mensen, middelen en tijd”. Het gevolg kan zijn dat politici en ICT-bedrijven gevangen raken in een „spiraal van toenemende complexiteit zonder elegante weg terug”.

Volgens de Rekenkamer zorgt het „ICT-enthousiasme” bij hoge ambtenaren en politici ervoor dat ze het als een wondermiddel zien voor het oplossen van problemen. Daardoor overschatten ze technische mogelijkheden, en onderschatten ze wat het kost aan tijd, geld en mankracht.

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) liet vorige week al weten dat ze voor projecten boven de 20 miljoen euro nadere eisen wil opstellen. Welke dat zijn, heeft ze nog niet bekend gemaakt. De minister heeft niet inhoudelijk op de conclusies van de Rekenkamer gereageerd. Dat is zeer ongebruikelijk.

Meer over ICT en de overheid op nrcnext.nl/links.