nrc.nl/uitbreidingeu

Een overzicht met de 8 (mogelijke) kandidaten voor EU-lidmaatschap en de toetredingsvoorwaarden van de Unie.