Mogelijk verbod op breken rouwstoet

Den Haag, 26 juni. Het doorsnijden van een rouwstoet moet weer worden verboden. Minister Eurlings (Verkeer, CDA) steunde gisteren in de Tweede Kamer een breed gedragen voorstel in die richting van het Kamerlid Sander de Rouwe (CDA). Het verbod om een rouwstoet te onderbreken, werd in 1990 afgeschaft omdat het onduidelijk was welke auto`s deel uitmaakten van een rouwstoet. Het zou getuigen van respect om een rouwstoet voorrang te verlenen maar ook goed zijn voor de doorstroming, aldus De Rouwe.