Lage bloeddruk door e-mailen met apotheker

Overleg per e-mail met een apotheker en zelf de bloeddruk meten is de beste methode om hoge bloeddruk met pillen omlaag te krijgen. E-mailoverleg is waarschijnlijk ook nuttig bij andere chronische ziekten.

Het e-mailoverleg met de apotheker had tot gevolg dat de hoge-bloeddruk-patiënten iets meer pillen te slikken kregen, schrijven Amerikaanse onderzoekers in het gisteren verschenen Journal of the American Medical Association.

Eén op de twee mensen kreeg er een pil bij. Gemiddeld slikten ze na een jaar iets meer dan twee verschillende medicijnen tegen hoge bloeddruk. Na een jaar hadden anderhalf keer zo veel mensen een goede bloeddruk als bij ‘normale zorg’.

Het ging om mensen die thuis tweemaal per week hun bloeddruk opnamen. Ze konden ook op een speciale website informatie opzoeken over medicijnen en het (grote) nut van bloeddrukverlaging. Maar het e-mailcontact met een echte apotheker was doorslaggevend voor het succes. Dat bleek uit een vergelijking tussen groepen patiënten die allemaal thuis de bloeddruk opnamen, maar die verschillende begeleiding kregen.

De onderzoekers vinden dat er meer onderzoek moet komen naar dit soort persoonlijke ondersteuning op afstand bij chronische ziekten.

Een te hoge bloeddruk is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van hartinfarcten, hersenberoerten en andere hartziekten, zoals hartfalen. Meer bewegen, afvallen en gezonder eten kan de bloeddruk verlagen, maar als dat niet lukt, of bij fors verhoogde bloeddruk, voorkomen medicijnen ziekte. Ze verlengen ook het leven.

Bij het onder controle krijgen van hoge bloeddruk is het de bedoeling om stapsgewijs pillen met een andere bloeddrukverlagende werking toe te voegen als de bloeddruk niet genoeg naar beneden gaat op de beginmedicatie. Doorgaans begint een arts met een ‘plaspil’, om daarna een bètablokker of een ACE-remmer toe te voegen. Maar er zijn meer ‘klassen’ van bloeddrukverlagers op de markt die onafhankelijk van elkaar een bloeddrukverlagend effect hebben. Bekend is dat het toevoegen van medicijnen vaak te traag gebeurt. Dat was, schrijven de onderzoekers, een van de redenen dit onderzoek te doen.