Kinderopvang leidt tot fel debat in Kamer

Hevig geïrriteerd vroeg Tweede Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) de Kamervoorzitter om in te grijpen. Haar collega Jan Jacob van Dijk (CDA) had haar net voor de derde keer verweten dat ze de stukken over de kinderopvang niet had gelezen. Omdat ook Van Gent nu en dan onparlementair taalgebruik had gebezigd, riep de voorzitter beiden tot de orde.

Het debat over kinderopvang, gisteravond in Den Haag, ging voornamelijk over cijfertjes. De coalitiefracties en de SGP verdedigden de vorige week door staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) bekendgemaakte verhoging van de ouderbijdrage. Die was volgens de bewindsvrouw nodig, omdat veel meer ouders gebruikmaken van de kinderopvangregeling dan was voorzien.

SP, VVD, GroenLinks en D66 schuwden de harde kwalificaties niet. Dijksma „zigzagt en jojoot” (D66). Ze is „niet eerlijk” (VVD). Haar voorstellen zijn „misleidend” (SP) en een „grote leugen” (GroenLinks).

De oppositie steunde op cijfers van consultancybureau Buitenhek Management & Consult, dat had berekend dat Dijksma’s cijfers te rooskleurig zijn. Een minimagezin met drie kinderen is volgens haar 180 euro extra per jaar kwijt. Volgens Ineke Dezentjé Hamming (VVD) is dat in werkelijkheid „980 euro”. Maar „Buitenheks cijfers deugen niet”, wierp CDA’er Van Dijk tegen. „Uw casus is gewoon niet waar. Dat irriteert me mateloos.” Uiteindelijk stemde een meerderheid in met Dijksma’s plannen. Met pijn in het hart, aldus Margot Kraneveldt van de PvdA, de partij die gratis kinderopvang in haar verkiezingsprogramma had staan.