Kamer: hogere ouderbijdrage

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter de door het kabinet voorgestelde verhoging van de ouderbijdrage voor kinderopvang, zo bleek gisteren. Volgens de coalitiefracties is de maatregel nodig om de regeling betaalbaar te houden. Oppositiepartijen vertrouwen de gebruikte ramingen echter niet. (NRC)